Свідоцтво на торговельну марку № 161161 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 161161 (заявка m201118977): legal; le gal style
(111)
Номер свідоцтва
161161
(210)
Номер заявки
m201118977
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.11.2021
(220)
Дата подання заявки
29.11.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2012, бюл. № 17/2012
(731)
Заявники

Курочко Максим Васильович;
Вул. Копилівська, 31, кв. 69, м. Київ, 04073 (UA)

(732)
Власники

Курочко Максим Васильович;
Вул. Копилівська, 31, кв. 69, м. Київ, 04073 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Марченко Віталій Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко В. О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги арбітрів; оглядання багажу для цілей безпеки; консультування щодо безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; наймання (прокат) вогнегасників; складання гороскопів; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; пошуки зниклих людей; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); послуги крематоріїв; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; нічна охорона; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; опікування домашніми тваринами; особиста охорона; розслідування особистого минулого; охорона цивільна; повертання втрачених речей; послуги пожежників; похорони; похоронні контори; правниче досліджування; стеження за охоронною сигналізацією; послуги щодо судового процесу; супроводжування; послуги щодо усиновлювання; шлюбні агентства. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 268651 (заявка m201801766): mkls; umk; mku; мк
*268651 m201801766
Свідоцтво торговельну марку № 287367 (заявка m201825131): legal as a business partner
*287367 m201825131