Заявка на знак № m201902471 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201902471: prostir3d; prostir 3d; 3д
(210)
Номер заявки
m201902471
(220)
Дата подання заявки
05.02.2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТТОН СЕРВІС» (UA)

(740)
Довірена особа

Черкашин Іван Валерійович (№ 385)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів, а саме: адитивних (3D)-систем та витратних матеріалів і комплектуючих до них, 3D-принтерів, волокон для 3D-друкування пластмасових, металів у формі фольги або порошку для 3D-принтерів, верстатів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 28 класів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; 3D-друкування на замовлення для інших; друкування; інформування щодо обробляння матеріалів 

Інші торговельні марки цього власника