Заявка на знак № m202006774 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202006774: prostir; 3d; 3д
(210)
Номер заявки
m202006774
(220)
Дата подання заявки
06.04.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТТОН СЕРВІС» (UA)

(740)
Довірена особа

Черкашин Іван Валерійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання статистичних даних; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів, а саме: оптичних та оглядових апаратів та інструментів ,; апаратів та інструментів для передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних,; записаного програмного забезпечення,; комп'ютерів та комп'ютерних периферійних пристроїв,; 3D-окулярів,; апаратів для дистанційного керування*,; апаратів для обробляння інформації,; апаратури для аналізування, крім призначеної на медичні потреби,; апаратури для аналізування, призначеної на медичні потреби,; біочипів,; бланків біометричних ідентифікаційних карток,; бланків біометричних паспортів,; браслетів, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальних інструментів],; відеодисплеїв для носіння на тілі,; відеоекранів,; відеокамер,; відеотелефонів,; візорів для шоломів,; вушних вкладок для віддаленого зв'язку,; гарнітур віртуальної реальності,; діагностичних апаратів, крім призначених на медичні потреби,; ДНК-чипів,; електричного устатковання для дистанційного керування виробничими процесами,; електронних ярликів для товарів,; закодованих ідентифікаційних браслетів магнітним,; інструментів, що мають окуляри,; інтерактивних сенсорних терміналів,; інтерфейсів для комп'ютерів,; карток з інтегрованими мікросхемами [смарт-карток],; комп'ютерів для носіння на тілі,; комп'ютерів тонких клієнтів,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; комп'ютерного програмного забезпечення записаного,; комп'ютерних програм завантажних,; комп'ютерних програм записаних,; комп'ютерних програмних додатків завантажних,; комп'ютерних програмних платформ записаних або завантажних,; контактних лінз,; навушники як наголовних гарнітур,; окулярів як наголовних гарнітур,; об'єктивів [лінз] [оптики],; окулярів,; окулярів оптичних приладів,; оправ для окулярів,; оптичних апаратів та інструментів,; оптичних лінз,; призм [оптики],; приладів для вимірювання відстані,; приладів для перевіряння швидкості транспортних засобів,; пристроїв для автоматичного керування транспортними засобами,; пристроїв для проеціювання віртуальних клавіатур,; проекційних апаратів,; рукавичок з блоком датчиків для введення даних,; симуляторів для керування або перевіряння транспортних засобів,; симуляторів для навчання реанімаційним заходам,; сканерів [обладнання для обробляння інформації],; смарт-годинників,; смарт-кілець,; смарт-окулярів,; спостерігальної апаратури, крім призначеної на медичні потреби,; спостерігальної апаратури на медичні потреби,; спостерігальних приладів,; футлярів для окулярів,; шнурків для окулярів,; програмного забезпечення для віртуальної реальності,; програмного забезпечення для доповненої реальності,; гарнітур доповненої реальності,; засобів віртуальної реальності,; засобів доповненої реальності,; моноокулярів доповненої реальності,; засобів кріплення для обладнання доповненої реальності,; засобів доповненої реальності (дистанційного керування пристроями),; засобів доповненої реальності (дистанційного керування пристроями) медичного призначення,; засобів доповненої реальності (дистанційного керування пристроями) військового призначення,; засобів доповненої реальності (дистанційного керування пристроями) діагностичної апаратури,; засобів доповненої реальності для ремонту та сервісного обслуговування обладнання,; дронів,; веб-камер,; вантажних дронів,; дронів військового призначення,; дронів цивільного призначення,; джойстиків і контролерів для віртуальної та доповненої реальності,; систем позиційного трекінгу,; апаратів навігаційних для системи глобального позиціонування [GPS],; інтерактивних дошок та екранів,; датчиків,; датчиків позиціонування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 9, 12 класу (крім транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок та веб-сайнтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги 

Інші торговельні марки цього власника