Свідоцтво на торговельну марку № 193943 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 193943 (заявка m201410314): skypro
(111)
Номер свідоцтва
193943
(210)
Номер заявки
m201410314
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.07.2024
(220)
Дата подання заявки
24.07.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2014, бюл. № 22/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ПЮА «Синергія»;
А/с 261, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання (прокат) факсимільної апаратури; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо відеоконференцій; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання; передавання та отримування електронних повідомин в мережі інтернет за допомогою інтернет-пейджерів; бездротова електронна пошта; забезпечування спілкування через інтернет-чати; забезпечування спілкування через інтернет-форуми; забезпечування спілкування через інтернет-блоги (інтернет-щоденники); забезпечування спілкування через інтернет-пейджери (послуги, що дають змогу, принаймі, одній людині зв'язуватися з іншою людиною за допомогою інтернет-пейджерів); надавання веб-інтерфейсу для користування та керування електронною поштою; надавання доступу в режимі он-лайн до комп'ютерних баз даних; надавання доступу до дискового простору для зберігання інтернет-пошти; надавання доступу до дискового простору для розміщування особистої інформації в мережі інтернет; надавання доступу до персональних інтернет-сторінок для спілкування з третіми особами; послуги, що дають змогу усно і візуально спілкуватися одній людині з іншою людиною за допомогою інтернету, а саме послуги IP-телефонії; послуги зв'язку за допомогою веб-сторінок; послуги провайдерів; телекомунікаційні послуги щодо комп'ютерних мереж за допомогою інтернет-технологій; послуги зв'язку щодо зберігання в одному місці, на користь іншим особам, в мережі інтернет або у дата-центрах електронної та голосової пошти, факсів, а також SMS-повідомин чи MMS-повідомин (універсальні служби обміну повідоминами) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 204753 (заявка m201410315): skypro
*204753 m201410315

Схожі торговельні марки