Свідоцтво на торговельну марку № 204753 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 204753 (заявка m201410315): skypro
(111)
Номер свідоцтва
204753
(210)
Номер заявки
m201410315
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.07.2024
(220)
Дата подання заявки
24.07.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2015, бюл. № 19/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ПЮА «Синергія»;
А/с 261, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електричні, що належать до 9 класу, фотографічні, кінематографічні, оптичні прилади та інструменти; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; аудіовізуальні навчальні засоби; батареї електричні; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блокноти-комп'ютери; важелі звукознімачів до програвачів; електронні видання завантажні; високочастотна апаратура; відеоекрани; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для відеозаписування; відеокамери; відеотелефони; відповідачі телефонні; веб-камери; волоконні оптичні жильники (кабелі); гарнітура для телефонів; стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних; процесори (головні процесові блоки); голограми; звукозаписові диски, грамплатівки; джукбокси (дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів); диктофони; дискети; програвачі дисків DVD; диски магнітні; оптичні диски; дисководи до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; дріт плавкий (топкий) з металевих сплавів (стопів); екрани фотографічні; електронні етикетки (налички) до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; записники електронні; звукові сигнальні пристрої; очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукопроводи; з'єднувачі електричні; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); оптичні зчитувачі знаків; зчитувачі штрихових кодів; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); кабелі (жильники) електричні; калькулятори кишенькові; кодовані магнітні картки; касети на фотоплатівки; касетні програвачі (плеєри); автомати для продавання квитків; килимки під комп'ютерні мишки; кінокамери (камери кінознімальні); монтажні пристрої для кіноплівок; магнітні кодувальники; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); блоки пам'яті комп'ютера; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів записаний; програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комп'ютерні програми,; а саме: програмний статок для передавання,; записування,; відтворювання,; керування та огляду повідомлень,; текстів,; зображень,; файлів,; аудіо-,; відео-; та аудіовізуального контенту та інших даних для полегшення комунікації між двома або декількома користувачами за допомогою комп'ютерних мереж,; мереж зв'язку та глобальної інформаційної мережі; комп'ютерні програми (записані) для користувачів, які спілкуються різними мовами (комп'ютерні програми з перекладу); комутаційні (перемикальні) електричні апарати; ліхтарі сигнальні (спалахові, блимкі); ліхтарі фотографічні; чарівні ліхтарі; ліхтарі, лампи оптичні; лічильні диски; магніти; магніти декоративні; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мідний дріт в ізоляції; мікропроцесори; мікрофони; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); музичні автомати передоплатні; мультфільми (мальовані); навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади та інструменти; навчальна апаратура; наголовні навушники; оптичні носії інформації; ноутбуки (портативні комп'ютери); об'єктиви (лінзи) (оптика); передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); передавачі електронних сигналів; перемикачі; перемотувачі фотографічні; переносні телефони; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; планшети (переносні комп'ютери); плати кремнієві до зінтегрованих схем; плати схем друкових (друкованих); кінематографічні плівки зекспоновані; плівки зекспоновані; аудіо-, відеоприймачі; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; програвачі; програвачі (плеєри) компакт-дисків; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; світлопроменеві діоди (LED); світлофільтри фотографічні; текстові процесори; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні проводи; телефонні трубки (слухавки); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні 

Кл.35:

Керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.42:

Розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; досліджування в галузі комп'ютерних програм; досліджування в галузі комп'ютерного обладнання; дизайн комп'ютерних програм; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; консультаційні та інформаційні послуги стосовно орендування комп'ютерних програм; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; написання комп'ютерних програм; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; оновлювання програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); орендування комп'ютерних програм; орендування програм з обробки даних; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; проектування комп'ютерних систем; проектування, розробка та написання комп'ютерних програм; прокат програмного забезпечення та комп'ютерних програм; послуги з програмування стосовно мультимедійних та інтерактивних прикладних програм; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; розробка програмного забезпечення; розробка прошивки (вбудованого програмного забезпечення); розробка комп'ютерної техніки та комп'ютерних систем; розробка програмного забезпечення для інтерактивного голосового синхронного перекладача; розмноження комп'ютерних програм; складання програм для інтернет-платформ; складання програм для комп'ютерів; складання програм з обробки даних; стилізований промисловий дизайн; технічний супровід комп'ютерних програм 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 193943 (заявка m201410314): skypro
*193943 m201410314

Схожі торговельні марки