Свідоцтво на торговельну марку № 225324 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225324 (заявка m201623526): закарпат арт; фундація розвитку закарпатського мистецтва
(111)
Номер свідоцтва
225324
(210)
Номер заявки
m201623526
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.10.2026
(220)
Дата подання заявки
26.10.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2017, бюл. № 7/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

Бровді Роберт Йосипович;
Вул. Українська, ###, с. Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421 (UA)

(732)
Власники

Бровді Роберт Йосипович;
Вул. Українська, ###, с. Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі для художників; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування; друкарські шрифти; друкарські кліше; акварелі (картини); альбоми; альманахи; календарі-довідники; атласи; бібліографії друковані; бланки, формуляри; блокноти паперові; брошури; буклети; вивіски і таблички паперові або картонні; відривні календарі; вітальні листівки; газети; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; довідники друковані; друкарська продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії друковані; журнали (періодичні видання); збірники малюнків друковані; інформаційні бюлетені; календарі; календарі подій друковані; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); картки колекційні, крім призначених для ігор; каталоги; книги; колажі, постери, банери, ілюстрації обрамовані або необрамовані; комікси (друковані видання); листівки друковані; листівки рекламні (флаєри); перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); печатки; підручники; пісенники; плакати; портрети; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники друковані; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розклади надруковані; розмальовки друковані; тематичні збірники друковані; фотогравюри; фотографії (друковані); фотожурнали друковані 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж, в тому числі на благодійні потреби; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерне рекламування в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування справами громадсько-політичних об'єднань; керування справами митців, мистецьких об'єднань і фундацій; консалтингові послуги щодо підприємницької діяльності та рекламування; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення конкурсів з живопису на комерційні або рекламні потреби, в тому числі студентських; організовування і проведення різноманітних професійних заходів на комерційні або рекламні потреби в рамках проведення конкурсів, в тому числі: конференцій, форумів, брифінгів для преси, круглих столів, майстер-класів, опитувань, презентацій; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламно-інформаційної підтримки конкурсів з живопису; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; послуги з рекламно-інформаційної підтримки громадсько-політичних програм; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; фінансові послуги з надавання грантів, стипендій; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; забезпечування інформацією щодо збору коштів на благодійні потреби; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; фінансове керування інвестиціями; консультування щодо інвестування; консультування щодо страхування; надавання позик (фінансування); надавання фінансової допомоги; надавання фінансової спонсорської та благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, як на території України, так і за її межами; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; надавання поручительств; організовування збору коштів; організовування і проведення фінансових доброчинних програм; оцінювання антикваріату; оцінювання творів мистецтва; оцінювання ювелірних виробів; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; послуги щодо надавання адресної фінансової допомоги; фінансове оцінювання художніх творів; страхове інформування; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове спонсорство; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо прийняття на себе витрат щодо безкоштовного, повного або часткового утримування благодійних об'єктів; фінансовий консалтинг; фінансування благодійних програм 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; послуги з видавання книжок (видавництва); відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів, шоу, фестивалів, феєрверків, святкових заходів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; замовляння квитків на видовища, розважальні заходи, конкурси; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; знімання фільмів, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, розваг, відпочинку, історії, культури, мистецтва, естетики, живопису, кіно, театру, громадського життя і політики, подій сьогодення; інформування щодо проведення конкурсів з живопису та про різноманітні заходи у рамках цих конкурсів; кінопокази; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування і проведення конкурсів (освітніх, мистецьких або розважальних); організовування і проведення конкурсів з живопису, в тому числі студентських; організовування лотерей; освітні послуги з організовування і проведення академічного та науково-практичного вивчання та досліджування образотворчого мистецтва України та регіонів, а також систематизування знань про нього; організовування і проведення виставок, фотовиставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення спортивних та розважальних змагань, марафонів, зустрічей, чемпіонатів; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, прийомів, крім забезпечування їжею та напоями; організовування і проведення зустрічей з громадськими діячами, митцями та відомими людьми; організовування і проведення різноманітних професійних та розважальних заходів, крім рекламних, в рамках проведення конкурсів з живопису; освітні послуги з організовування і проведення програм і заходів з навчання,; досліджування та популяризації образотворчого мистецтва,; зокрема художніх класів,; семінарів,; майстер-класів,; виставок,; експозицій,; конкурсів та науково-практичних конференцій,; в тому числі міжнародних; послуги артистів та митців з розважання; послуги ведучих свят та культурних заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат відеострічок; прокат кінофільмів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок, журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей,; каталогів,; хронік,; буклетів,; тощо за результатами програм та заходів з навчання,; досліджування та популяризації образотворчого мистецтва,; зокрема художніх класів,; семінарів,; майстер-класів,; виставок,; експозицій,; конкурсів та науково-практичних конференцій; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти (послуги репортерів) 

Інші торговельні марки цього власника