Свідоцтво на торговельну марку № 230354 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 230354 (заявка m201704900): бровдіарт
(111)
Номер свідоцтва
230354
(210)
Номер заявки
m201704900
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.03.2027
(220)
Дата подання заявки
07.03.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2017, бюл. № 15/2017
(731)
Заявники

Бровді Роберт Йосипович;
Вул. Українська, ###, с. Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421 (UA)

(732)
Власники

Бровді Роберт Йосипович;
Вул. Українська, ###, с. Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; приладдя для художників та креслярські матеріали; пензлі для художників; навчальні матеріали; пластмасові листи, плівки та пакети для обгортання і пакування; друкарські шрифти, друкарські кліше; акварелі (картини); альбоми; альбоми для вирізок; альманахи; архітектурні макети; атласи; бібліографії друковані; бланки друковані; блокноти (канцелярські товари); блокноти для креслення та малювання; брошури; буклети; валки для художників; верстатки; вивіски паперові або картонні; відривні календарі; вітальні листівки; вітальні листівки музичні; вугільні олівці; газети; герби (паперові знаки); гравіювальні пластини; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; гребені для оздоблювання книжкових оправ; довідники друковані; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії друковані; естампи (гравюри); журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; збірники малюнків друковані; зображення перевідні; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; календарі подій друковані; калька з зображеннями; картини (малюнки) обрамлені або необрамлені; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки; каталоги; кашпо паперові; книги; книжки-комікси; коробки паперові або картонні; колажі, постери, банери, ілюстрації обрамовані або необрамовані; листівки друковані; листівки рекламні; літографії; літографічні твори мистецтва; малюнки; мольберти; наклейки (канцелярські товари); ноти надруковані; обкладинки (канцелярські товари); олівці; палітри для художників; пастелі (олівці); пензлі для малювання; періодичні видання друковані; печатки; підручники; посібники; підставки для рук художникам; підставки для фотографій; пісенники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; полотно для картин; портрети; поштові листівки; поштові марки; прапори паперові; проспекти рекламні; путівники друковані; реглети друкарські; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; розклади друковані; розмальовки друковані; сумки (пакети, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; таблички паперові або картонні; тематичні збірники друковані; транспаранти (канцелярські товари); трафарети для малювання; фігурки (статуетки) з пап'є-маше; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); фотогравюри; фотожурнали друковані; хромолітографії; чашечки для розводіння акварельних фарб; шрифти друкарські (цифрові і буквові); штампи 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж, в тому числі на благодійні потреби; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерне рекламування в мережі Інтернет; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування справами громадсько-політичних об'єднань; керування справами митців, мистецьких об'єднань і фундацій; консалтингові послуги щодо підприємницької діяльності та рекламування; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення конкурсів з живопису на комерційні або рекламні потреби, в тому числі студентських; організовування і проведення різноманітних професійних заходів на комерційні або рекламні потреби в рамках проведення конкурсів, в тому числі: конференцій, форумів, брифінгів для преси, круглих столів, майстер-класів, опитувань, презентацій; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з рекламно-інформаційної підтримки конкурсів з живопису; послуги з рекламно-інформаційної підтримки громадсько-політичних програм; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; вкладання коштів; влаштовування фінансування для мистецьких проектів; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; забезпечування інформацією щодо збору коштів на благодійні потреби; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; керування інвестиціями (фінансове); консультування щодо інвестування; консультування щодо страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання фінансової допомоги; надавання фінансової спонсорської та благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, як на території України, так і за її межами; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; надавання поручительств; організовування збору коштів; організовування і проведення фінансових доброчинних програм; оцінювання антикваріату; оцінювання творів мистецтва; оцінювання ювелірних виробів; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; послуги щодо надавання адресної фінансової допомоги; страхове інформування; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання мистецьких творів; фінансове спонсорство; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги з надавання грантів, стипендій; фінансові послуги щодо прийняття на себе витрат щодо безкоштовного, повного або часткового утримування благодійних об'єктів; фінансовий консалтинг; фінансування благодійних програм 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів, шоу, фестивалів, феєрверків, святкових заходів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; замовляння квитків на видовища, розважальні заходи, конкурси; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; знімання фільмів, крім рекламних; інформування щодо освіти, навчання, розваг, відпочинку, історії, культури, мистецтва, естетики, живопису, кіно, театру, громадського життя і політики, подій сьогодення; інформування щодо проведення конкурсів з живопису та про різноманітні заходи у рамках цих конкурсів; кінопокази; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування і проведення конкурсів (освітніх, мистецьких або розважальних); організовування і проведення конкурсів з живопису, в тому числі студентських; організовування лотерей; освітні послуги з організовування і проведення академічного та науково-практичного вивчання та досліджування образотворчого мистецтва України та регіонів, а також систематизування знань про нього; організовування і проведення виставок, фотовиставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі Інтернет; організовування і проведення спортивних та розважальних змагань, марафонів, зустрічей, чемпіонатів; організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування і проведення брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, прийомів, крім забезпечування їжею та напоями; організовування і проведення зустрічей з громадськими діячами, митцями та відомими людьми; організовування і проведення різноманітних професійних та розважальних заходів, крім рекламних, в рамках проведення конкурсів з живопису; освітні послуги з організовування і проведення програм і заходів з навчання,; досліджування та популяризації образотворчого мистецтва,; зокрема художніх класів,; семінарів,; майстер-класів,; виставок,; експозицій,; конкурсів та науково-практичних конференцій,; в тому числі міжнародних; послуги артистів та митців з розважання; послуги ведучих різноманітних розважальних, освітніх та культурних заходів; послуги з видавання книжок, журналів (видавництва); послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги натурників для художників; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат відеострічок; прокат кінофільмів; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей,; каталогів,; хронік,; буклетів тощо за результатами програм та заходів з навчання,; досліджування та популяризації образотворчого мистецтва,; зокрема художніх класів,; семінарів,; майстер-класів,; виставок,; експозицій,; конкурсів та науково-практичних конференцій; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; фотографування; фотозвіти (послуги фоторепортерів) 

Інші торговельні марки цього власника