Свідоцтво на торговельну марку № 291953 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 291953 (заявка m201821322): fine tobaccos finely cut
(111)
Номер свідоцтва
291953
(210)
Номер заявки
m201821322
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.09.2028
(220)
Дата подання заявки
12.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

74899/2018; 20.06.2018; CH

(731)
Заявники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари; сигарети; сигарили; тютюн для самостійного скручування сигарет; люльковий тютюн; жувальний тютюн; тютюн для нюхання; кретек; снус; сигарети електронні; тютюнові вироби, призначені для підігрівання; електронні пристрої (курильне приладдя) та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; курильне приладдя; сигаретний папір; сигаретні гільзи; сигаретні фільтри; вмістини на тютюнові вироби; портсигари; попільнички для курців; курильні люльки; кишенькові пристрої для скручування сигарет; запальнички для курців; сірники 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 293058 (заявка m201905548): l&m; lm; quality tobaccos since 1953; liggett meyers; silver label; fine tobaccos; finely cut
*293058 m201905548
Свідоцтво торговельну марку № 293059 (заявка m201905550): l&m; lm; quality tobaccos since 1953; liggett meyers; red label; fine tobaccos; finely cut
*293059 m201905550
Свідоцтво торговельну марку № 293065 (заявка m201905569): liggett meyers; l&m; lm; fine tobaccos finely cut&smooth taste; fine tobaccos finely cut smooth taste; slide here to refresh; less smell; loft holiday mix; міх; premium recessed filter
*293065 m201905569
Свідоцтво торговельну марку № 293063 (заявка m201905566): l&m; lm; м; fine tobaccos finely cut&smooth taste; fine tobaccos finely cut smooth taste; slide here to refresh; premium recessed filter; less smell; liggett meyers; loft sea blue
*293063 m201905566
Свідоцтво торговельну марку № 293060 (заявка m201905552): l&m; lm; quality tobaccos since 1953; liggett meyers; blue label; fine tobaccos; finely cut
*293060 m201905552
Свідоцтво торговельну марку № 293064 (заявка m201905567): l&m; lm; loft mix; міх; fine tobaccos finely cut&smooth taste; fine tobaccos finely cut smooth taste; slide here to refresh; premium recessed filter; less smell; liggett meyers
*293064 m201905567
Свідоцтво торговельну марку № 293062 (заявка m201905565): l&m; lm; м; liggett meyers; fine tobaccos finely cut&smooth taste; fine tobaccos finely cut smooth taste; slide here to refresh; loft blue; premium recessed filter; less smell
*293062 m201905565
Свідоцтво торговельну марку № 281501 (заявка m201821405): fine tobaccos finely cut; l&m; lm; liggett myers
*281501 m201821405
Свідоцтво торговельну марку № 293061 (заявка m201905562): fine tobacco finely cut&smooth taste; fine tobacco finely cut smooth taste; l&m; lm; м; slide here to refresh; loft blue; premium recessed filter; less smell
*293061 m201905562
Свідоцтво торговельну марку № 267944 (заявка m201800926): l&m; lm; loft; double splash; 2 capsules&mix your taste; 2 capsules mix your taste; premium recessed filter; fine cut tobacco; slide here
*267944 m201800926