Свідоцтво на торговельну марку № 186945 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 186945 (заявка m201311818): dobra udobra
(111)
Номер свідоцтва
186945
(210)
Номер заявки
m201311818
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.07.2023
(220)
Дата подання заявки
05.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2014, бюл. № 11/2014
(731)
Заявники

Шандра Євгеній Володимирович;
Вул. Садова, 3, кв. 96, с. Хролі, Харківський р-н, Харківська обл., 42480 (UA)

(732)
Власники

Шандра Євгеній Володимирович;
Вул. Садова, 3, кв. 96, с. Хролі, Харківський р-н, Харківська обл., 42480 (UA)

(740)
Довірена особа

Ромащенко Олексій Олексійович;
Вул. 23 Серпня, 56, м. Харків, 61072

(750)
Адреса для листування

ЗАТ «Патентно-інноваційний центр», Ромащенко О. О.;
Вул. 23 Серпня, 56, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; горщиковий ґрунт (гумус); гуано; препарати для поліпшення стану ґрунту; ґрунт для рослин; добрива; добривні суміші; земля діатомова інфузорна; калійні добрива; нітрат кальцію; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); компост; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; мінеральні добрива; нітрати; органічні добрива; перегній для покривання; росторегулівні препарати для рослин; селітри; солі (добрива); суперфосфати (добрива); торф (добриво); фосфати (добрива); шлаки (добрива) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 247427 (заявка m201620419): їжачок; все що смачно
*247427 m201620419
Свідоцтво торговельну марку № 186944 (заявка m201311817): добра удобра
*186944 m201311817

Схожі торговельні марки