Свідоцтво на торговельну марку № 247427 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 247427 (заявка m201620419): їжачок; все що смачно
(111)
Номер свідоцтва
247427
(210)
Номер заявки
m201620419
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.09.2026
(220)
Дата подання заявки
19.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2018, бюл. № 18/2018
(731)
Заявники

Шандра Євгеній Володимирович;
Вул. Садова, 5, кв. 96, с. Хролі, Харківський р-н, Харківська обл., 62480 (UA)

(732)
Власники

Шандра Євгеній Володимирович;
Вул. Садова, 5, кв. 96, с. Хролі, Харківський р-н, Харківська обл., 62480 (UA)

(740)
Довірена особа

Ромащенко Олексій Олексійович;
Просп. Гагаріна, 38 А, кв. 188, м. Харків, 61140

(750)
Адреса для листування

Ромащенко О. О.;
Просп. Гагаріна, 38 А, кв. 188, м. Харків, 61140 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги імпортно-експортних агентств; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів, зокрема продовольчих товарів, та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо роздрібного або оптового продажу м'ясо-молочної, рибної, овочевої, хлібобулочної та алкогольної продукції; представляння товарів, зокрема продовольчих товарів, на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 186944 (заявка m201311817): добра удобра
*186944 m201311817
Свідоцтво торговельну марку № 186945 (заявка m201311818): dobra udobra
*186945 m201311818