Свідоцтво на знак № 187314 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187314 (заявка m201308108): one банк

187314

m201308108

25.06.2014

07.05.2023

07.05.2013

25.06.2014, бюл. № 12/2014

Акціонерне товариство «Альфа-Банк»;
Вул. В. Васильківська, 100, м. Київ, 03150 (UA)

Нестерук Віталій Віталійович, патентний повірений № 307

Нестерук Віталій Віталійович;
А/с 92, м. Київ-87, 03087 (UA)

 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; доброчинство фінансове; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання у сейфах; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування про зміни біржового курсу; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо програм кредитування населення, молодіжного кредитування та специфічних видів кредитних угод; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касове обслуговування; керування інвестиціями; керування фінансове; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредити під заставу; купування на виплат (в кредит); надавання кредитів; надавання кредитів на придбання автомобілів, житла, індивідуальне будівництво; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; наймання (орендування) на виплат (в кредит); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання фінансове (банківські операції); перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; послуги щодо капіталовкладень; послуги ощадних банків; послуги банків або пов'язаних з ними установ, в тому числі обмінних пунктів та розрахункових палат; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги щодо залучання фінансування; послуги щодо розробляння і здійснювання різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; послуги за дебетовими картками; послуги щодо кредитно-грошових справ; послуги щодо пенсійних виплат; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; факторингові операції; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансові послуги; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг; фонди взаємодопомоги