Свідоцтво на знак № 187314 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187314 (заявка m201308108): one банк
(111)
Номер свідоцтва
187314
(210)
Номер заявки
m201308108
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
07.05.2023
(220)
Дата подання заявки
07.05.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2014, бюл. № 12/2014
(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»;
Вул. Раїси Окіпної, 8 Б, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

Акціонерне товариство «Альфа-Банк»;
Вул. В. Васильківська, 100, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Довірена особа

Нестерук Віталій Віталійович, патентний повірений № 307;
А/с 92, м. Київ-87, 03087

(750)
Адреса для листування

Нестерук Віталій Віталійович;
А/с 92, м. Київ-87, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; доброчинство фінансове; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання у сейфах; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування про зміни біржового курсу; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо програм кредитування населення, молодіжного кредитування та специфічних видів кредитних угод; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касове обслуговування; керування інвестиціями; керування фінансове; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредити під заставу; купування на виплат (в кредит); надавання кредитів; надавання кредитів на придбання автомобілів, житла, індивідуальне будівництво; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; наймання (орендування) на виплат (в кредит); обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання фінансове (банківські операції); перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво біржове; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; послуги щодо капіталовкладень; послуги ощадних банків; послуги банків або пов'язаних з ними установ, в тому числі обмінних пунктів та розрахункових палат; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги щодо залучання фінансування; послуги щодо розробляння і здійснювання різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; послуги за дебетовими картками; послуги щодо кредитно-грошових справ; послуги щодо пенсійних виплат; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; факторингові операції; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансові послуги; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг; фонди взаємодопомоги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки