Свідоцтво на знак № 113658 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 113658 (заявка m200803214): нобіліс; nobilis
(111)
Номер свідоцтва
113658
(210)
Номер заявки
m200803214
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
15.12.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
22.02.2018
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
22.02.2028
(220)
Дата подання заявки
22.02.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2009, бюл. № 20/2009
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Нобіліс";
Вул. Ярославів Вал, 36-38, м. Київ, 01034 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Нобіліс";
Вул. Ярославів Вал, 36-38, м. Київ, 01034 (UA)

(740)
Довірена особа

Авраменко Наталія Василівна;
Вул. Васильківська, 1 офіс 304/3, ДП "ІНТЕЛС Інтернешнл Нетворк Україна", м. Київ, 03040

(750)
Адреса для листування

Авраменко Наталія Василівна;
Вул. Васильківська, 1 офіс 304/3, ДП "ІНТЕЛС Інтернешнл Нетворк Україна", м. Київ, 03040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; правниче досліджування; нотаріальні послуги; послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо реєстрації підприємств; акредитування представництв; послуги щодо національних та міжнародних судових процесів; послуги адвокатів; імміграційні послуги; консультування та інформування щодо вищезазначених послуг 

Схожі торговельні марки