Заявка на знак № m200720590 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200720590: nobilis; нобіліс
(210)
Номер заявки
m200720590
(220)
Дата подання заявки
21.11.2007
(731)
Заявники

Крюков Тимур Умарович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; правниче досліджування; нотаріальні послуги; послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо реєстрації підприємств; акредитування представництв; послуги щодо національних та міжнародних судових процесів; послуги адвокатів; імміграційні послуги; консультування та інформування щодо вищезазначених послуг 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 113658 (заявка m200803214): нобіліс; nobilis
*113658 m200803214