Заявка на торговельну марку № m200504304 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200504304: чайная провинция
(210)
Номер заявки
m200504304
(220)
Дата подання заявки
19.04.2005
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Зоріна Ю. І.;
Бульвар Л. Українки, буд. 27/2, кім. 101, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Чай; напої на основі чаю; чай холодний; чай-глясе 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки