Заявка на торговельну марку № m200504305 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200504305: dynastea
(210)
Номер заявки
m200504305
(220)
Дата подання заявки
19.04.2005
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Десятка 10»;
Бульв. Л. Українки, ###, м. Київ, ###, 01133 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Зоріна Ю. І.;
Бульв. Л. Українки, 27/2, кімн. 101, м. Київ, 133, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Чай; напої на основі чаю; чай холодний; чай-ґлясе 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки