Свідоцтво на торговельну марку № 343412 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343412 (заявка m202204215): plaid
(111)
Номер свідоцтва
343412
(210)
Номер заявки
m202204215
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.03.2032
(220)
Дата подання заявки
14.03.2022
(441)
Дата публікації заявки
04.04.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Плейд, Інк.;
1098 Харрісон Стріт, Сан-Франциско, Каліфорнія 94103, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Плейд, Інк.;
1098 Харрісон Стріт, Сан-Франциско, Каліфорнія 94103, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення на основі програмного забезпечення прикладного програмного інтерфейсу (API) для даних банківських та кредитних карток, що надає розробникам програмного забезпечення чіткий, упорядкований по категоріям доступ до транзакцій користувача та балансу рахунку; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення для розробників та продавців для відстеження та керування транзакціями, користувачами та показниками у сфері бізнесу та фінансів; комп'ютерне програмне забезпечення, що надає можливість користувачам виконувати електронні бізнес-транзакції через глобальну комп'ютерну мережу; електронні оновлення програмного забезпечення, а саме завантажне комп'ютерне програмне забезпечення та пов'язані файли з даними для оновлення комп'ютерного програмного забезпечення у сфері бізнесу та фінансів, які надаються через комп'ютерні та комунікаційні мережі; завантажні бази даних та електронні набори даних, які містять дані щодо аутентичності та дійсності цифрових сертифікатів; програмне забезпечення для аутентифікації та підтвердження дійсності цифрових сертифікатів; завантажні бази даних та електронні набори даних у сфері ідентифікації інформації та підтвердження ідентифікації особи та бізнесу для запобігання шахрайству для перевірки та аутентифікації особи; програмне забезпечення для перевірки та аутентифікації особи; завантажне комп'ютерне комунікаційне програмне забезпечення, яке надає користувачам доступ до інформації щодо банківських рахунків та здійснювати банківські операції; завантажні мобільні додатки для керування банківськими рахунками та грошовими переказами. 

Кл.36:

Послуги зі страхування; фінансові операції; грошові операції; грошові перекази; електронні перекази грошей; фінансові послуги з обробляння платіжних операцій; послуги з верифікації платежів та коштів; верифікація кредитних карток; послуги з переказування валюти; фінансові послуги з обміну іноземної валюти за допомогою мережі Інтернет та інтранет-систем; електронне переказування коштів; банківські послуги з обробляння електронних переказів коштів, платежів автоматизованих клірингових установ, платежів за кредитними картками, дебетовими картками, електронних чеків та електронних платежів; послуги з фінансових операцій через комп'ютерну базу даних в режимі онлайн; фінансове аналізування, а саме збирання та аналізування статистичних даних, даних та інших джерел інформації у сфері фінансування; забезпечування фінансовою інформацією; фінансове оцінювання; управління фінансовими ризиками; фінансові операції, а саме забезпечування безпечних комерційних операцій та варіантів платежів; управління фінансовими ризиками щодо електронних переказів коштів, операцій з кредитними та дебетовими картками та електронними чеками через глобальну комп'ютерну мережу; фінансове планування; фінансовий консалтинг; обробка фінансової інформації; послуги з управління фінансовою заборгованістю; консультаційні послуги щодо управління фінансовою заборгованістю; фінансові послуги, а саме управління, консультування, інформування та поради щодо фінансування, інвестування та заборгованостей для інших; послуги банків з іпотечного кредитування; фінансові послуги щодо рефінансування іпотеки; консультаційні послуги з іпотечного кредитування; брокерські послуги; управління електронними платежами населення; фінансові консультаційні послуги у сфері електронної безпеки для особистої та майнової охорони, включаючи оцінку ризиків, оцінку страхових послуг та фінансове планування. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для даних з банківських та кредитних карток, що надає розробникам програмного забезпечення чіткий, упорядкований по категоріям доступ до транзакцій користувача та балансу рахунку; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для розробників та продавців для відстеження та керування їх транзакціями та показниками у сфері бізнесу та фінансів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення, що надає можливість користувачам виконувати електронні бізнес транзакції через глобальну комп'ютерну мережу; електронне зберігання даних; електронне зберігання файлів та документів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для хмарного обчислювання даних, що використовується для ідентифікування, класифікації, оцінювання та перегляду потенційних шахрайських платежів; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення для прийняття покупок із мобільних додатків та програмного забезпечення, яке виконує інші функції, не пов'язані з покупкою; послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для надання можливості мобільним додаткам приймати платежі та оплату за покупки; послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для інтеграції ділової, транзакційної, фінансової та аналітичної інформації та функціональних можливостей в інше програмне забезпечення та платформи; програмне забезпечення як послуга SaaS для аутентифікації та верифікації електронних підписів з використанням технології аутентифікації особи користувача; надавання пошукових баз даних та електронних наборів даних в режимі онлайн, які містять інформацію щодо аутентичності та дійсності цифрових сертифікатів та надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для аутентифікації та підтвердження дійсності цифрових сертифікатів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для отримання інформації щодо персональної та бізнес-ідентифікації, а саме програмне забезпечення для збирання, аналізування та керування ідентифікаційною інформацією щодо особи та бізнесу; послуги з хостингу пошукових баз даних та електронних наборів даних у сфері запобігання шахрайству для перевірки та аутентифікації особи, зокрема даних про активність кредитних карток, які контролюються електронним способом для виявляння шахрайства через мережу Інтернет, електронні підписи для використання при перевірці електронного підпису з використанням технології для аутентифікації особистості користувача; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для перевірки та аутентифікації особи; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для керування процесом завдань бухгалтерського відділу, виставляння рахунків, бухгалтерського обліку та нарахування заробітної плати; консультаційні послуги у сфері електронної безпеки, а саме, надання експертних порад та аналізу щодо заходів та стратегій електронної безпеки. 

Кл.45:

Послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; надавання послуг з аутентифікації користувачів транзакцій електронної торгівлі з метою забезпечення особистої та колективної безпеки; надавання послуг з аутентифікації користувачів електронних переказів коштів, транзакцій за кредитними та дебетовими картками та електронними чеками з метою забезпечення особистої та колективної безпеки через глобальну комп'ютерну мережу; надавання юридичних послуг щодо виявлення шахрайства в сфері електронних переказів коштів, кредитних і дебетових карток і транзакцій з електронними чеками через глобальну комп'ютерну мережу; юридичні послуги у сфері кредитних карток, електронних переказів коштів та фінансових операцій; юридичні послуги щодо виявлення шахрайства через комп'ютерну базу даних; послуги з аутентифікації та верифікації особистості для керування обліковими даними, аутентифікації, дедуплікації і перевірки персональної ідентифікаційної та фінансової інформації з метою забезпечення особистої та колективної безпеки; юридичні послуги щодо запобігання та виявляння шахрайств, а саме моніторинг наданих кредитів, моніторинг інформаційних джерел в інтернеті, моніторинг публічних записів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 347334 (заявка m202208339): plaid link
*347334 m202208339
Свідоцтво торговельну марку № 343914 (заявка m202204214): plaid
*343914 m202204214

Схожі торговельні марки