Свідоцтво на торговельну марку № 347334 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347334 (заявка m202208339): plaid link
(111)
Номер свідоцтва
347334
(210)
Номер заявки
m202208339
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.07.2032
(220)
Дата подання заявки
20.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(300)
Дані щодо пріоритету

97/504,794; 15.07.2022; US

(731)
Заявники

Плейд, Інк.;
1098 Харрісон Стріт, Сан-Франциско, Каліфорнія 94103, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Плейд, Інк.;
1098 Харрісон Стріт, Сан-Франциско, Каліфорнія 94103, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Завантажне комп'ютерне програмне забезпечення на основі програмного забезпечення прикладного програмного інтерфейсу (API) для даних банківських та кредитних карток, що надає розробникам програмного забезпечення чіткий, упорядкований за категоріями доступ до транзакцій користувача та балансу рахунку; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення для відстеження та керування транзакціями, інформацією про користувачів та показниками продажів для використання розробниками та продавцями у сфері бізнесу та фінансовій сфері; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення, що надає можливість користувачам виконувати електронні бізнес-транзакції через глобальну комп'ютерну мережу; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення та пов'язані з ним завантажні файли з даними для оновлення комп'ютерного програмного забезпечення у сфері бізнесу та фінансів, які надаються через комп'ютерні та комунікаційні мережі; завантажні бази даних та завантажні електронні набори даних, які містять дані щодо аутентичності та дійсності цифрових сертифікатів; завантажне програмне забезпечення для аутентифікації та підтвердження дійсності цифрових сертифікатів; завантажні бази даних та завантажні електронні набори даних для ідентифікації особистої інформації та перевірки особистої та бізнес інформації для запобігання шахрайству, для встановлення та автентифікації особи; завантажне програмне забезпечення для перевірки та аутентифікації особи; завантажне комп'ютерне комунікаційне програмне забезпечення, яке надає користувачам доступ до інформації щодо банківських рахунків та можливість здійснювати банківські операції; завантажні мобільні додатки для керування банківськими рахунками та грошовими переказами. 

Кл.36:

Переказування грошей; переказування грошей електронне; фінансові послуги з обробляння платіжних торговельних операцій; фінансові послуги з верифікацією платежів та коштів; фінансові послуги з верифікацією кредитних карток; послуги з переказу валюти; фінансові послуги з обміну іноземної валюти за допомогою мережі Інтернет та інтранет-систем; електронне переказування коштів; банківські послуги з обробляння електронних переказів коштів, платежів автоматизованих клірингових установ, платежів за кредитними картками, дебетовими картками, електронних чеків та електронних платежів; послуги з фінансових операцій через комп'ютерну базу даних в режимі онлайн; фінансове аналізування, а саме: збирання та аналізування статистичних даних, даних та інших джерел інформації у сфері фінансування; забезпечування фінансовою інформацією; управління фінансовими ризиками; фінансові операції, а саме забезпечування безпечних комерційних операцій та варіантів платежів; управління фінансовими ризиками щодо електронних переказів коштів, операцій з кредитними та дебетовими картками та електронними чеками через глобальну комп'ютерну мережу; фінансове планування; фінансовий консалтинг; фінансове оцінювання; обробка фінансової інформації; послуги з управління фінансовою заборгованістю; консультаційні послуги щодо управління фінансовою заборгованістю; послуги банків з іпотечного кредитування; фінансові послуги щодо рефінансування іпотеки; фінансові послуги з керування електроними платежами споживачів; консультаційні послуги з іпотечного кредитування; брокерські послуги щодо акцій та товарів; послуги щодо біржового посередництва; послуги з інвестиційного менеджменту; фінансовий менеджмент; фінансові дорадчі та консультаційні послуги. 

Кл.42:

Послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для даних з банківських та кредитних карток, що надає розробникам програмного забезпечення чіткий, упорядкований по категоріям доступ до транзакцій користувача та балансу рахунку; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для розробників та продавців для відстеження та керування їх транзакціями та показниками у сфері бізнесу та фінансів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення, що надає можливість користувачам виконувати електронні бізнес транзакції через глобальну комп'ютерну мережу; електронне зберігання даних; електронне зберігання файлів та документів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для хмарного обчислювання даних, що використовується для ідентифікування, класифікації, оцінювання та перегляду потенційних шахрайських платежів; проєктування та розробляння комп'ютерного програмного забезпечення для проведення закупівельних операцій через мобільні додатки, та іншого програмного забезпечення; послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для надання можливості мобільним додаткам приймати платежі та оплату за покупки; послуги провайдерів комп'ютерного прикладного програмного забезпечення (ASP), а саме надавання програмного забезпечення для прикладного програмного інтерфейсу (API) для інтеграції ділової, транзакційної, фінансової та аналітичної інформації та функціональних можливостей в інше програмне забезпечення та платформи; послуги з аутентифікації та верифікації електронних підписів користувачів за допомогою технології аутентифікації особи; надавання пошукових баз даних та електронних наборів даних в режимі онлайн, які містять інформацію щодо аутентичності та дійсності цифрових сертифікатів та надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для аутентифікації та підтвердження дійсності цифрових сертифікатів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для отримання інформації щодо персональної та бізнес ідентифікації, а саме програмного забезпечення для збирання, аналізування та керування ідентифікаційною інформацією щодо особи та бізнесу; послуги з хостингу пошукових баз даних та електронних наборів даних для запобігання шахрайства шляхом перевірки та аутентифікації особи, зокрема даних про активність кредитних карток, які контролюються електронним способом через мережу Інтернет, шляхом перевірки електронного підпису з використанням технології для аутентифікації особистості користувачів; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для перевірки та аутентифікації особи; надавання в тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для керування бухгалтерією, виставленням рахунків, бухгалтерським обліком та нарахуванням заробітної плати; надавання послуг з аутентифікації користувачів при проведенні електронного переказування коштів, проведенні транзакцій за кредитними та дебетовими картками, за електронними чеками з використанням програмного забезпечення прикладного програмного інтерфейсу (API) через глобальну комп'ютерну мережу; комп'ютерні послуги безпеки, а саме надавання послуг аутентифікації, видачі, підтвердження дійсності та відкликання цифрових сертифікатів; комп'ютерні послуги безпеки, а саме посилення, обмеження та контроль прав доступу користувачів обчислювальних ресурсів до хмарних, мобільних або мережевих ресурсів на основі призначених облікових даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; послуги електронної верифікації підпису з використанням технології аутентифікації особистості користувача; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 343914 (заявка m202204214): plaid
*343914 m202204214
Свідоцтво торговельну марку № 343412 (заявка m202204215): plaid
*343412 m202204215