Свідоцтво на знак № 101493 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 101493 (заявка m200614506): postex; worldwide delivery
(111)
Номер свідоцтва
101493
(210)
Номер заявки
m200614506
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
22.09.2016
(151)
Дата реєстрації знака
12.01.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.09.2016
(220)
Дата подання заявки
21.09.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.01.2009, бюл. № 1/2009
(731)
Заявники

Бурдужа Сергій Вікторович;
Вул. Пироговська, 7/9, кв. 312, м. Одеса, 65044 (UA)

Задорожний Костянтин Валентинович;
Люстдорфська дорога, 1-а лінія, 45, м. Одеса, 65088 (UA)

Ігнатенко Олег Анатолійович;
Вул. Варненська, 7 В, кв. 8, м. Одеса, 65043 (UA)

(732)
Власники

Бурдужа Сергій Вікторович;
Вул. Пироговська, 7/9, кв. 312, м. Одеса, 65044 (UA)

Задорожний Костянтин Валентинович;
Люстдорфська дорога, 1-а лінія, 45, м. Одеса, 65088 (UA)

Ігнатенко Олег Анатолійович;
Вул. Варненська, 7 В, кв. 8, м. Одеса, 65043 (UA)

(740)
Довірена особа

Спасський Ілля Олегович;
А/с 140, м. Одеса, 65114

(750)
Адреса для листування

Спасський І. О.;
А/с 140, м. Одеса, 65114 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікацій); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника