Заявка на знак № m200614505 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200614505: postex; worldwide delivery
(210)
Номер заявки
m200614505
(220)
Дата подання заявки
21.09.2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; голубий;

(731)
Заявники

Бурдужа Сергій Вікторович (UA)

Задорожний Костянтин Валентинович (UA)

Ігнатенко Олег Анатолійович (UA)

(740)
Довірена особа

Спасський Ілля Олегович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; агентства телеграфного і телефонного інформування (послуги -); викликання по радіо чи по телефону [послуги]; далекий зв'язок [телекомунікація] (інформування щодо -); доступ до світової комп'ютерної мережі (надавання -); електронна пошта; електронні оповіщальні дошки (послуги щодо -) [телекомунікаційні послуги]; зв'язок [телекомунікації] (наймання [прокат] апаратури для-); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; модеми (наймання [прокат] -); новини (агентства -); передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання повідомин (наймання [прокат] апаратури для -); посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфні послуги; телекомунікаційне маршрутування та з'єднування (послуги-); телекомунікаційний зв'язок (надавання -) із світовою комп'ютерною мережею; телеконференції (послуги щодо -); телефони (наймання [прокат] -); телефонні послуги; факсимільна апаратура (наймання [прокат] -) 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобілі (наймання [прокат] -); автомобілі (паркування -); автомобілі перегонові (наймання [прокат] -); автомобільне перевозіння; автостоянки (наймання [орендування] місць на -); баржеве перевозіння; броньований транспорт (перевозіння -); буксирування; буксирування транспортних засобів; вагони (наймання [прокат] -); вантажі (перевозіння суднами -); вантажі (послуги щодо відправляння -); влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; водії (послуги -); водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водолазні дзвони (наймання [прокат] -); водолазні костюми (наймання [прокат] -); водопостачання; водорозподіляння; гаражі (наймання [орендування] -); доставляння газет; доставляння повідомин; доставляння листів; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські [оглядання пам'яток]; експедування вантажів; електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищений транспорт для перевозіння коштовностей; зберігальні вмістища (наймання [прокат] -); зберігання [товарів] на складах; зберігання [товарів] на складах (інформування щодо -); зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; знімання суден з мілин; інвалідні візки (наймання [прокат] -); керування шлюзами; коні (наймання [прокат] -); кур'єри (послуги -) [доставляння повідомин або товарів]; ламання криги; морське перевозіння; обгортання товарів; пакування товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння [інформування щодо -]; перевозіння (послуги щодо -); перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами [візками]; перевозіння і звалювання непотребу; перевозіння і звалювання сміття; перевозіння меблів; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевозіння; подорожі (влаштовування -); попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; посланці (послуги -) [доставляння повідомин або товарів]; проводіння суден [лоцманські послуги]; прогулянкові човни [послуги]; рефрижератори (наймання [прокат] -); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції [перевозіння]; рятування майна (послуги щодо -); рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; склади (наймання [орендування] -); стоянки для транспортних засобів укриті (наймання [орендування] -); судна (наймання для перевозіння вантажів -); супроводжування подорожувальників; сховища для човнів; таксі (послуги -); трамвайне перевозіння; транспортні засоби (наймання [прокат] -); транспортні засоби пасажирські (наймання [прокат] -); транспортування трубопроводами; трубопровідне переміщування; туристські агентства [крім попереднього замовляння готелів]; фрахтування суден; холодильники (наймання [прокат] -); човни (сховища для -) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 101492 (заявка m200614504): postex
*101492 m200614504
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 101493 (заявка m200614506): postex; worldwide delivery
*101493 m200614506