Свідоцтво на торговельну марку № 165028 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 165028 (заявка m201120115): it terminal
(111)
Номер свідоцтва
165028
(210)
Номер заявки
m201120115
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2021
(220)
Дата подання заявки
15.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2012, бюл. № 24/2012
(731)
Заявники

Потапов Олександр Анатолійович;
Вул. Героїв Дніпра, ###, кв. ###, м. Київ, 04214 (UA)

(732)
Власники

Потапов Олександр Анатолійович;
Вул. Героїв Дніпра, ###, кв. ###, м. Київ, 04214 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Т. П.;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; перезаправляння барвильних картриджів. 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею. 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 295054 (заявка m201911348): resk
*295054 m201911348

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 127434 (заявка m200904220): termit; term it; іт
*127434 m200904220