Свідоцтво на торговельну марку № 295054 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295054 (заявка m201911348): resk
(111)
Номер свідоцтва
295054
(210)
Номер заявки
m201911348
(151)
Дата реєстрації знака
31.03.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.05.2029
(220)
Дата подання заявки
15.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.03.2021, бюл. № 13/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний;

(731)
Заявники

Потапов Олександр Анатолійович;
Вул. Героїв Дніпра, 32 А, кв. 106, м. Київ, 04214 (UA)

(732)
Власники

Потапов Олександр Анатолійович;
Вул. Героїв Дніпра, 32 А, кв. 106, м. Київ, 04214 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна (№ 381);
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93 м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетингові досліджування; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів 

Кл.37:

Ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; перезаправляння тонер-картриджів; перезаправляння чорнильних картриджів; усування завад в електричному устаткованні 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 165028 (заявка m201120115): it terminal
*165028 m201120115

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 312755 (заявка m202007615): resko
*312755 m202007615
Свідоцтво торговельну марку № 315469 (заявка m201923139): first aid equipment; reskit5; reskits
*315469 m201923139
Свідоцтво торговельну марку № 302516 (заявка m201919520): resqparts; res qparts
*302516 m201919520
Свідоцтво торговельну марку № 299583 (заявка m201919366): resteam; res team
*299583 m201919366
Свідоцтво торговельну марку № 286620 (заявка m201825952): mobres; mob res; mr
*286620 m201825952
Свідоцтво торговельну марку № 284020 (заявка m201823220): res management
*284020 m201823220
Свідоцтво торговельну марку № 282390 (заявка m201824173): wres tling!; w res tling!; wrestling
*282390 m201824173
Свідоцтво торговельну марку № 257325 (заявка m201709686): res; reis
*257325 m201709686
Свідоцтво торговельну марку № 243774 (заявка m201625310): reskit
*243774 m201625310
Свідоцтво торговельну марку № 228868 (заявка m201600130): res; інтернет-склад електрики
*228868 m201600130