Свідоцтво на торговельну марку № 201115 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 201115 (заявка m201504066): bn
(111)
Номер свідоцтва
201115
(210)
Номер заявки
m201504066
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.03.2025
(220)
Дата подання заявки
25.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2015, бюл. № 12/2015
(731)
Заявники

Карманов Антон Володимирович;
Просп. Оболонський, 9, кв. 204, м. Київ, 04205 (UA)

(732)
Власники

Карманов Антон Володимирович;
Просп. Оболонський, 9, кв. 204, м. Київ, 04205 (UA)

(750)
Адреса для листування

Карманов Антон Володимирович;
Вул. Щекавицька, 30/39, кв. 203, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 201116 (заявка m201504068): land
*201116 m201504068
Свідоцтво торговельну марку № 218307 (заявка m201511438): bn
*218307 m201511438
Свідоцтво торговельну марку № 201118 (заявка m201504071): home; номе
*201118 m201504071
Свідоцтво торговельну марку № 201117 (заявка m201504070): zone
*201117 m201504070
Свідоцтво торговельну марку № 222563 (заявка m201620259): sofia plus
*222563 m201620259
Свідоцтво торговельну марку № 240902 (заявка m201620260): софія+
*240902 m201620260
Свідоцтво торговельну марку № 276865 (заявка m201815003): sofia plus
*276865 m201815003

Схожі торговельні марки