Свідоцтво на торговельну марку № 218307 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 218307 (заявка m201511438): bn
(111)
Номер свідоцтва
218307
(210)
Номер заявки
m201511438
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2025
(220)
Дата подання заявки
17.07.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2016, бюл. № 20/2016
(731)
Заявники

Карманов Антон Володимирович;
Просп. Оболонський, 9, кв. 204, м. Київ, 04205 (UA)

(732)
Власники

Карманов Антон Володимирович;
Просп. Оболонський, 9, кв. 204, м. Київ, 04205 (UA)

(750)
Адреса для листування

Карманов Антон Володимирович;
Вул. Щекавицька, 30/39, кв. 203, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування за допомогою ділових довідників у режимі реального часу, що стосуються тимчасового житла, купівлі та продажу нерухомості; надавання ділової інформації, а саме: зібраних даних, оцінок, рейтингів, оглядів, посилань і рекомендацій щодо ділових організацій, постачальників послуг та інших ресурсів через глобальну комп'ютерну мережу; промоутерські послуги та консультування щодо них; консультування щодо рекламування; створювання нестандартної або стандартної реклами для підприємств для розповсюджування за допомогою інтернету; розповсюджування реклами для інших осіб за допомогою глобальної комунікаційної мережі; рекламні послуги у режимі реального часу для інших осіб, а саме надавання місця для розміщування реклами на веб-сайтах в інтернеті; шукання відомостей в рекламних довідниках у режимі реального часу, що містить перелік товарів і послуг постачальників у режимі реального часу; шукання відомостей в базах оцінювальних даних у режимі реального часу для покупців і продавців; просування товарів і послуг інших; послуги щодо сприяння продажам товарів для інших у режимі реального часу,; в тому числі надавання інформації,; пов'язаної зі сприянням продажам,; а саме: інформації щодо рейтингів товарів і послуг продавців,; вартості товарів і послуг продавців,; показників діяльності покупців і продавців,; доставляння і пов'язаного з ними загального досвіду в торгівлі; послуги з розповсюджування реклами та інформації, а саме надавання місця для розміщування класифікованої реклами за допомогою глобальної комп'ютерної мережі; надавання інформації про споживчі товари і послуги за допомогою інтернету; рекламування за допомогою ділового інформаційного довідника у режимі реального часу в інтернеті; рекламування за допомогою комп'ютерних баз даних у режимі реального часу і баз даних з можливістю пошуку у режимі реального часу,; що містять класифіковані пропозиції та оголошення,; класифіковані пропозиції щодо наймання,; купування або продажу широкого асортименту споживчих і товарів виробничого призначення; рекламування за допомогою комп'ютерних баз даних у режимі реального часу і баз даних з можливістю пошуку у режимі реального часу, що містять споживацьку інформацію на різні теми загального характеру, для споживацької аудиторії; влаштовування передплати газет для іншихдля отримування їх електронною поштою; агентства комерційного інформування; агентства працевлаштування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробка рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Платіжні послуги для інших у сфері електронної торгівлі,; а саме обробляння платежів для купування товарів і послуг за допомогою електронної комунікаційної мережі; агентства із забезпечування житлом (квартирами); агентства нерухомого майна; актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; бюро кредитних історій; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; лізинг нерухомого майна; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; обмінювання грошей; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування офісів (нерухомого майна); оцінювання нерухомого майна; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансові послуги; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу 

Кл.38:

Послуги з надавання доступу до інтерактивної дошки оголошень у режимі реального часу для передавання повідомлень між користувачами комп'ютерів щодо розміщування пропозицій, продажу, купівлі, орендування і лізингування нерухомого майна; послуги електронної пошти; надавання доступу до електронних дощок оголошень у режимі реального часу для передавання повідомлень між користувачами комп'ютерів щодо оцінок, рейтингів, оглядів, посилань і рекомендацій щодо ділових організацій і постачальників послуг; надавання доступу до форумів і дискусійних груп у режимі реального часу для передавання повідомлень між користувачами комп'ютерів; електронне передавання зображень; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформаційні агентства; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги) 

Кл.42:

Комп'ютерні послуги, а саме розміщування веб-сайтів у режимі реального часу для інших осіб для влаштовування і проводіння зустрічей, зборів та інтерактивних дискусій; комп'ютерні послуги, а саме розміщування спеціалізованих веб-сторінок, що містять користувацьку інформацію, персональні профілі та інформацію; обслуговування та створювання інтерактивних веб-сайтів для інших в режимі реального часу, на яких розміщуються відгуки користувачів про ділові організації, постачальників послуг та інші ресурси; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування 

Кл.43:

Забезпечування тимчасовим житлом; надавання послуг з попереднього замовляння тимчасового житла у режимі реального часу; послуги туристичних агентств, а саме попереднє замовляння і бронювання тимчасового житла; інформування щодо тимчасового житла за допомогою мережі інтернет; інформування у режимі реального часу щодо тимчасового житла і оглядів постачальників послуг у сфері тимчасового житла; агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); готелі; забезпечування устаткованням для наметового табору; замовляння місць в пансіонатах; їдальні; кафе; кафетерії; мотелі; орендування приміщень для зустрічей; орендування тимчасового житла; пансіонати; пансіонати для тварин; послуги барів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; ресторани; ресторани самообслуговування; туристичні бази 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 201116 (заявка m201504068): land
*201116 m201504068
Свідоцтво торговельну марку № 201118 (заявка m201504071): home; номе
*201118 m201504071
Свідоцтво торговельну марку № 201117 (заявка m201504070): zone
*201117 m201504070
Свідоцтво торговельну марку № 222563 (заявка m201620259): sofia plus
*222563 m201620259
Свідоцтво торговельну марку № 240902 (заявка m201620260): софія+
*240902 m201620260
Свідоцтво торговельну марку № 276865 (заявка m201815003): sofia plus
*276865 m201815003
Свідоцтво торговельну марку № 201115 (заявка m201504066): bn
*201115 m201504066

Схожі торговельні марки