Свідоцтво на торговельну марку № 174313 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 174313 (заявка m201304950): b-g; bg
(111)
Номер свідоцтва
174313
(210)
Номер заявки
m201304950
(151)
Дата реєстрації знака
12.08.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.03.2023
(220)
Дата подання заявки
26.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.08.2013, бюл. № 15/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Крилов Андрій Євгенович;
Вул. Дмитрівська, 56-б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилов Андрій Євгенович;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; довідки ділові; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; розвідування ділове; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів і послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; купувати і замовляти ці товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари і послуги; розміщування в одному місці,; на користь інших осіб,; асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів і послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів і замовляння послуг; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 111852 (заявка m200802765): business-guide
*111852 m200802765
Свідоцтво торговельну марку № 108144 (заявка m200802767): бизнес-гид
*108144 m200802767
Свідоцтво торговельну марку № 108145 (заявка m200802768): бізнес-гід
*108145 m200802768