Свідоцтво на торговельну марку № 111852 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 111852 (заявка m200802765): business-guide
(111)
Номер свідоцтва
111852
(210)
Номер заявки
m200802765
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
14.03.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.02.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.02.2028
(220)
Дата подання заявки
15.02.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2009, бюл. № 17/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій; бірюзовий; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Мішина, 4, кв. 39, м. Київ, 03151

(750)
Адреса для листування

Крилова Н. І.;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, офіс 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Магнітні носії інформації; магнітні записові диски; комп'ютери; дискети; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; програмний статок (записаний); комп'ютерні програми записані; компакт-диски 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; досліджування ринкове; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; статистичне інформування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 9 класу та послуг 42 класу для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів та замовляння послуг; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 9 класу та послуг 42 класу,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; купувати і замовляти ці товари та послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та послуги 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 108144 (заявка m200802767): бизнес-гид
*108144 m200802767
Свідоцтво торговельну марку № 108145 (заявка m200802768): бізнес-гід
*108145 m200802768
Свідоцтво торговельну марку № 174313 (заявка m201304950): b-g; bg
*174313 m201304950

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 302767 (заявка m202024563): borychiv business center
*302767 m202024563
Свідоцтво торговельну марку № 302529 (заявка m201919939): lviv business development center
*302529 m201919939
Свідоцтво торговельну марку № 302239 (заявка m202024202): viking business center
*302239 m202024202
Свідоцтво торговельну марку № 302190 (заявка m202002338): promyslova 5; business park
*302190 m202002338
Свідоцтво торговельну марку № 302043 (заявка m201920664): ubos; u b o s; user business operating system
*302043 m201920664
Свідоцтво торговельну марку № 302175 (заявка m201923534): agro business intelligence; fieldbi
*302175 m201923534
Свідоцтво торговельну марку № 301558 (заявка m201921690): business sich
*301558 m201921690
Свідоцтво торговельну марку № 300884 (заявка m201918980): the protection of business; attorneys at law
*300884 m201918980
Свідоцтво торговельну марку № 300061 (заявка m201920438): business logic; modeling&analysis; modeling analysis
*300061 m201920438
Свідоцтво торговельну марку № 299597 (заявка m201919504): it's business baby
*299597 m201919504
Свідоцтво торговельну марку № 299519 (заявка m201917787): business partners group
*299519 m201917787