Свідоцтво на торговельну марку № 165059 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 165059 (заявка m201120692): омекс; omekc
(111)
Номер свідоцтва
165059
(210)
Номер заявки
m201120692
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
07.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.12.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.12.2031
(220)
Дата подання заявки
26.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2012, бюл. № 24/2012
(731)
Заявники

Омекс Агріфлуідс Лімітед;
Седлбоу Роуд, Кінгс Лінн, Норфолк, РЕ34 3JA, Велика Британія (GB)

(732)
Власники

Омекс Агріфлуідс Лімітед;
Седлбоу Роуд, Кінгс Лінн, Норфолк, РЕ34 3JA, Велика Британія (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ошарова Ірина Олександрівна;
Вул. Жилянська, 37, третій поверх, м. Київ, 01033

(750)
Адреса для листування

Ошарова Ірина Олександрівна;
А/с 295, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімічні продукти, призначені для використовування у сільському господарстві, садівництві та лісівництві; добрива, препарати для підживлювання рослин; поживні речовини для рослин, росторегулівні препарати для рослин, препарати для підсилювання росту рослин та добривні препарати для грунту, всі вищезазначені товари для використовування у сільському господарстві, садівництві та лісівництві. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 99912 (заявка m200711034): omex; омех
*99912 m200711034

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 321805 (заявка m202024487): komekc; комекс
*321805 m202024487
Свідоцтво торговельну марку № 102516 (заявка m200716688): номекс; homekc
*102516 m200716688
Свідоцтво торговельну марку № 29208 (заявка 2000062562): komekc; комекс
*29208 2000062562
Свідоцтво торговельну марку № 23399 (заявка 98062242): номекс homekc
*23399 98062242
Свідоцтво торговельну марку № 255549 (заявка m201813558): sweet-home; sweet home; н; оме
*255549 m201813558
Свідоцтво торговельну марку № 195766 (заявка m201321659): ecohome; есономе; п1; n1
*195766 m201321659
Свідоцтво торговельну марку № 138353 (заявка m200905172): оме3; ome3
*138353 m200905172