Свідоцтво на торговельну марку № 99912 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 99912 (заявка m200711034): omex; омех
(111)
Номер свідоцтва
99912
(210)
Номер заявки
m200711034
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.06.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.07.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
06.07.2027
(220)
Дата подання заявки
06.07.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2008, бюл. № 22/2008
(731)
Заявники

Омекс Агріфлуідс Лімітед;
Естуері Роуд Кінгс Лінн Норфолк РЕ30 2 НН, Великобританія (GB)

(732)
Власники

Омекс Агріфлуідс Лімітед;
Естуері Роуд Кінгс Лінн Норфолк РЕ30 2 НН, Великобританія (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ошарова Ірина Олександрівна;
А/с 295, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімічні продукти, призначені для використовування у сільському господарстві, садівництві та лісівництві; добрива, препарати для підживлювання рослин; поживні речовини для рослин, росторегулівні препарати для рослин, препарати для підсилювання росту рослин та добривні препарати для ґрунту, всі вищезазначені товари для використовування у сільському господарстві, садівництві та лісівництві. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 165059 (заявка m201120692): омекс; omekc
*165059 m201120692

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 294390 (заявка m201901063): omex; омех
*294390 m201901063
Свідоцтво торговельну марку № 255549 (заявка m201813558): sweet-home; sweet home; н; оме
*255549 m201813558
Свідоцтво торговельну марку № 195766 (заявка m201321659): ecohome; есономе; п1; n1
*195766 m201321659
Свідоцтво торговельну марку № 138353 (заявка m200905172): оме3; ome3
*138353 m200905172