Свідоцтво на торговельну марку № 139638 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 139638 (заявка m201000967): са; сів; credit agricole cib; ca
(111)
Номер свідоцтва
139638
(210)
Номер заявки
m201000967
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
25.02.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.01.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
28.01.2030
(220)
Дата подання заявки
28.01.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2011, бюл. № 11/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; сірий; зелений;

(731)
Заявники
(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
Вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 03027

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. Щорса, 27, кв. 7, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; складання звітів про стан рахунків; керування комп'ютерними файлами; готування платіжних документів 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла; житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; збирання пожертв; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; видавання книжок (видавництва); навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 109805 (заявка m200719898): са; каліон; ca; credit agricole cib; сів
*109805 m200719898
Свідоцтво торговельну марку № 104493 (заявка m200701647): calyon; са; сл; credit agricole cib; сів
*104493 m200701647