Свідоцтво на торговельну марку № 226048 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 226048 (заявка m201516319): drivecard
(111)
Номер свідоцтва
226048
(210)
Номер заявки
m201516319
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.09.2025
(220)
Дата подання заявки
22.09.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; зелено-синій;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Сікачин Костянтин Володимирович;
А/с 150, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні касові машини (банкомати); банківські платіжні картки магнітні або чиповані; електронні видання завантажні; електронні оповіщальні дошки; засоби обробляння інформації та комп'ютери; кодовані магнітні картки; кредитні (виплатні) картки магнітні або чиповані; магнітні носії інформації; механічні вивіски; оптичні вироби; оптичні носії інформації; перемикальні щити; розпізнавальні картки магнітні; комп'ютерні периферійні пристрої; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні пристрої і програмний статок (записаний) для кодування; ключі шифрування; цифрові сертифікати; цифрові підписи; програмний статок (записаний) для безпечного зберігання даних та відновлювання і передавання конфіденційної інформації користувачів, що використовується особисто користувачами, банківськими та фінансовими інститутами; пристрої для зчитування даних з карток; програмний статок (записаний) для взаємодії мікропроцесорів з терміналами та пристроями зчитування; телекомунікаційне обладнання; термінали для здійснення торгових операцій (трансакцій) і комп'ютерні програми (записані) для передавання, відображення і зберігання трансакцій, ідентифікації і інформування, що використовуються в фінансових послугах, банківській сфері і телекомунікаційній промисловості; радіоприлади для ідентифікації частот (транспондери); електронні апарати для перевіряння справжності видаткових карток, банківських карток, кредитних карток, дебетових карток та платіжних карток 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; збирання статистичних даних; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; інвойсування; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; перевіряння рахунків (аудит); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; статистичне інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; рекламування поштою; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; телевізійне рекламування; сприяння продажам (посередництво); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансові послуги; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції (послуги); випускання цінних паперів, банківських платіжних карток, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; внутрішні та міжнародні платежі; переказування грошей; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо інвестування; інформування і консультування щодо банківських операцій; інформування про зміни біржового курсу; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касові та обмінні операції (фінансові послуги); касове фінансове обслуговування; послуги з керування фінансовими активами; послуги з керування фінансовими активами інвестиційних фондів; фінансове керування інвестиціями; фінансове керування; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредитування під заставу; наймання (орендування) на виплат (в кредит); митне посередництво; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера (банківські послуги); обмінювання грошей; обслуговування за виплатними картками; обслуговування за пластиковими банківськими картами і дорожніми чеками; операції з векселями; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги за дебетовими картками; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо залучання фінансування; послуги у поручництві; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; послуги щодо забезпечування кредитними картками, дебетовими картками, видатковими картками та послуги щодо карток з закладеним лімітом коштів (банківські послуги); банківські послуги щодо дистанційних платежів; банківські послуги щодо зберігання коштів в електронних гаманцях; фінансові послуги щодо електронних платежів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 152880 (заявка m201103878): индэкс-банк
*152880 m201103878
Свідоцтво торговельну марку № 82547 (заявка m200604539): са; calyon; corporate and investment bank; credit agricole group; сл
*82547 m200604539
Свідоцтво торговельну марку № 69713 (заявка 20040606704): калион банк украина; каліон банк україна; calyon bank ukraine
*69713 20040606704
Свідоцтво торговельну марку № 61911 (заявка 20040606702): са; сл; calyon; corporate and investment bank
*61911 20040606702
Свідоцтво торговельну марку № 152881 (заявка m201103879): indexbank
*152881 m201103879
Свідоцтво торговельну марку № 61910 (заявка 20040606701): ca; са; сл; каліон
*61910 20040606701
Свідоцтво торговельну марку № 59058 (заявка 2004033131): clic
*59058 2004033131
Свідоцтво торговельну марку № 152879 (заявка m201103875): індекс-банк
*152879 m201103875
Свідоцтво торговельну марку № 201633 (заявка m201324077): автосенсація
*201633 m201324077
Свідоцтво торговельну марку № 104493 (заявка m200701647): calyon; са; сл; credit agricole cib; сів
*104493 m200701647
Свідоцтво торговельну марку № 30822 (заявка 2000094150): копілка
*30822 2000094150
Свідоцтво торговельну марку № 152876 (заявка m201103871): індустріально-експортний банк
*152876 m201103871
Свідоцтво торговельну марку № 61909 (заявка 20040606700): са; сл; каліон; комерційний та інвестиційний банк; ca
*61909 20040606700
Свідоцтво торговельну марку № 61908 (заявка 20040606699): ca; са; сл; калион; коммерческий и инвестиционный банк
*61908 20040606699
Свідоцтво торговельну марку № 61686 (заявка 2004033130): копилка
*61686 2004033130
Свідоцтво торговельну марку № 61907 (заявка 20040606698): са; сл; калион; ca
*61907 20040606698
Свідоцтво торговельну марку № 109805 (заявка m200719898): са; каліон; ca; credit agricole cib; сів
*109805 m200719898
Свідоцтво торговельну марку № 152877 (заявка m201103873): индустриально-экспортный банк
*152877 m201103873
Свідоцтво торговельну марку № 152878 (заявка m201103874): industrial export bank
*152878 m201103874
Свідоцтво торговельну марку № 82548 (заявка m200604540): optim clic; ортім
*82548 m200604540
Свідоцтво торговельну марку № 61912 (заявка 20040606703): calyon; са; сл
*61912 20040606703
Свідоцтво торговельну марку № 97376 (заявка m200713385): preferta
*97376 m200713385
Свідоцтво торговельну марку № 268206 (заявка m201718263): весь банк саме для вас
*268206 m201718263
Свідоцтво торговельну марку № 159757 (заявка m201114489): prezenta
*159757 m201114489

Схожі торговельні марки