Свідоцтво на торговельну марку № 159970 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 159970 (заявка m201204144): віра брежнєва; вера брежнева; vera brezhneva
(111)
Номер свідоцтва
159970
(210)
Номер заявки
m201204144
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.03.2022
(220)
Дата подання заявки
13.03.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2012, бюл. № 15/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Кіперман Віра Вікторівна;
Вул. Саксаганського, 26/26, кв. 44, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Кіперман Віра Вікторівна;
Вул. Саксаганського, 26/26, кв. 44, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Жук Віктор Олексійович;
Вул. Саперне Поле, 26, кв. 68, м. Київ, 01042

(750)
Адреса для листування

Жук Віктор Олексійович;
Вул. Саперне Поле, 26, кв. 68, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; ділове адміністрування 

Кл.41:

Розваги; влаштовування культурних заходів 

Інші торговельні марки цього власника