Свідоцтво на торговельну марку № 226399 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 226399 (заявка m201523317): inveria
(111)
Номер свідоцтва
226399
(210)
Номер заявки
m201523317
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.12.2025
(220)
Дата подання заявки
16.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕРІЯ»;
Вул. Саксаганського, 28, кв. 20, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Кіперман Віра Вікторівна;
Вул. Саксаганського, 26/26, кв. 44, м. Київ, 01033 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кіперман В.В.;
Вул. Саксаганського, 26/26, кв. 44, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудіо-, відео- і фоторекламування; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерна реклама в мережі інтернет; ведення автоматизованих баз даних; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; демонстрування товарів, в тому числі послуги шоу-румів з демонстрування техніки та технологій з супроводжувальними лекціями; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування щодо керування бізнесом та щодо комерційної діяльності, стратегій, маркетингу та розвитку бізнесу; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, конкурсів, опитувань, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з експорту та імпорту різноманітних товарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат офісних машин і обладнання; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств та інтернет-магазинів; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в місцях спеціалізованого продажу, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних відеопрезентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання орендної плати; інвестування капіталу; фінансове керування інвестиціями; керування нерухомим майном; консультування щодо інвестування; консультування у сфері нерухомості; консультування щодо страхування; лізинг нерухомого майна; менеджмент у сфері нерухомості; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання поручительств; надавання фінансових гарантій; організовування збору коштів; орендування приміщень, офісів, адміністративно-офісних площ (нерухомого майна); посередництво у найманні нерухомого майна; послуги взаємних фондів; послуги резервних фондів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які надаються в оренду та переліку надаваних послуг щодо об'єктів нерухомості,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги (інформування щодо операції з нерухомим майном); фінансове оцінювання щодо нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансовий консалтинг; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; видавання газет, журналів, довідників, книжок, брошур (послуги видавництва); відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конгресів, колоквіумів, симпозіумів, конференцій, форумів, дискусій, диспутів, лекцій, тренінгів і семінарів, в тому числі в мережі інтернет в режимі он-лайн; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування ігровим і спортивним інвентарем та устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; заочні курси; записування на магнітні і оптичні носії інформації; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо освіти, навчання, історії, культури, мистецтва, спорту, фітнесу, йоги, громадського життя; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; написання текстів, крім рекламних; організовування виставок на культурні або освітні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх заходів, в тому числі: круглих столів, прес-конференцій, конкурсів і презентацій, крім рекламних; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги інструкторів, тренерів, репетиторів (навчання); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги освітніх центрів; навчання в академіях в режимі он-лайн; послуги з освіти в режимі он-лайн, в тому числі влаштовування та проведення тренінгів, майстер-класів; забезпечування незавантажними електронними освітніми програмами в режимі он-лайн; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги творчих студій; послуги фоторепортерів; послуги щодо розробляння освітніх проектів і програм; практичне навчання (демонстрування); проведення майстер-класів; проведення занять з фітнесу, йоги; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних видань, газет та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування та проведення спортивних, ігрових, спортивно-оздоровчих та творчих занять для дітей та дорослих; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування різноманітних подій в мережі інтернет; фізичне виховування; фотографування; готування фотозвітів 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; послуги закладів громадського харчування; закусочні; послуги кав'ярень; кафе; послуги кафе-барів; кафетерії; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; орендування будиночків для відпочинку; орендування приміщень для зустрічей, в тому числі орендування вільних місць в громадських закладах; орендування конференц-залів; орендування приміщень для проведення свят, днів народжень, вечірок, корпоративних заходів; послуги барів, чайних; прокат освітлювальної апаратури; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в кафе, кафе-барах; резервування тимчасового житла; ресторани; ресторани самообслуговування; орендування приміщень для навчання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки