Свідоцтво на торговельну марку № 53094 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 53094 (заявка 20031213341В): ддд; ddd
(111)
Номер свідоцтва
53094
(210)
Номер заявки
20031213341В
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
21.09.2012
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.09.2012
(220)
Дата подання заявки
20.09.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2005, бюл. № 8/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій;

(731)
Заявники

Семенова Олександра Юріївна;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 04210 (UA)

(732)
Власники

Семенова Олександра Юріївна;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 04210 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Л. Л.;
А/с 8, м. Київ, 107, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги,що включені до 36 класу,в тому числі: аналізування фінансове,банківські операції,брокерська діяльність на фондовому ринку,брокерські операції пов'язані з іпотеками,випускання цінних паперів,випускання фінансових векселів, послуги щодо відкриття рахунків в цінних паперах,взаємні безготівкові розрахунки,випускання дорожніх чеків,випускання кредитних (виплатних) карток,вкладання коштів,доброчинство фінансове,експертування податкове,залучення іноземних інвестицій,зберігання цінностей,зберігання цінних паперів,зберігання у сейфах,інформування і консультування фінансове,інформування про зміни біржового курсу,інвестиційна діяльність,інвестиційне та проектне фінансування,керування фінансове,керування активами клієнтів,консультування щодо питань інвестування,корпоративних фінансів,обігу цінних паперів,котирування акцій емітента на вторинному ринку,кредити під заставу,короткострокове і довгострокове кредитування,митне посередництво,надавання позик фінансових,надавання послуг на фондовому ринку і ринку капіталу,операції з векселями,операції з цінними паперами,обслуговування за виплатними картками,обслуговування пластикових карт і дорожніх чеків,оцінювання фінансове (страхування,банківські операції,нерухоме майно),підзаставні банківські позики,послуги у поручництві,посередницькі послуги з цінними паперами,послуги щодо купівлі-продажу цінних паперів,послуги щодо купівлі-продажу пакетів акцій,послуги щодо розміщування додаткової емісії акцій,послуги щодо консолідації пакетів акцій,посередництво (забезпечування агентами-посередниками),послуги щодо ліквідування фірм (фінансові),посередництво біржове,послуги щодо організації фінансових ринків та пов'язаних з цим фінансових операцій,створювання взаємних фондів,фінансування,фінансування експортно-імпортних операцій,формування і підтримка ринка акцій емітента,фінансові послуги,фінансове оцінювання матеріальних збитків. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 44024 (заявка 2002097964): ддд; ddd
*44024 2002097964
Свідоцтво торговельну марку № 53093 (заявка 20031213340В): ddd; ддд
*53093 20031213340В

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 333526 (заявка m202111893): ddd; ддд
*333526 m202111893
Свідоцтво торговельну марку № 332343 (заявка m202112166): ddd; diplomatico; ддд
*332343 m202112166
Свідоцтво торговельну марку № 327159 (заявка m202101583): ddd; ддд
*327159 m202101583
Свідоцтво торговельну марку № 141682 (заявка m201106472): bbb; bkb; brb; ddd; dkd; drd; ввв; ддд
*141682 m201106472
Свідоцтво торговельну марку № 42046 (заявка 2001106632): ddd; v; ддд
*42046 2001106632