Свідоцтво на торговельну марку № 44024 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 44024 (заявка 2002097964): ддд; ddd
(111)
Номер свідоцтва
44024
(210)
Номер заявки
2002097964
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
21.09.2012
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2004
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.09.2012
(220)
Дата подання заявки
20.09.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2004, бюл. № 10/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій;

(731)
Заявники

Семенова Олександра Юріївна;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 04210 (UA)

(732)
Власники

Семенова Олександра Юріївна;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 04210 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Л. Л.;
А/с 8, м. Київ, 107, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,що включені до 35 класу,в тому числі: агентства комерційного інформування,аукціонний продаж,аналізування собівартості,бухгалтерський облік,вивчання ринку,влаштовування виставок,ярмарків на комерційні або рекламні потреби,ділове оцінювання,демонстрування товарів,досліджування ділове,досліджування ринкове,ділове інформування,ділові довідки,ділове розвідування,дорадча допомога в діловому керуванні,економічне прогнозування,експертування на ділову успішність,збирання інформації до комп'ютерних баз даних,імпортно-експортні агентства,надавання консультаційних та маркетингових послуг,консалтингові послуги,обробляння текстів,перевіряння рахунків (аудит),публікування рекламних текстів,рекламування через комп'ютерну мережу,розповсюджування рекламних матеріалів,складання звітів про стан рахунків,складання податкових декларацій,сприяння продажеві (посередництво),упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних,шукання відомостей (інформації,даних) в комп'ютерних файлах (для інших),розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,що дозволяє споживачам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги. 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги,що включені до 41 класу,в тому числі: влаштовування і проводіння з'їздів,конференцій,колоквіумів,семінарів і симпозіумів,планування зустрічей (дозвільних), видавання книжок (видавництва),виховування в дошкільних закладах,видавнича діяльність,влаштовування і проводіння презентацій, готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів, інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, виховування, дозвілля і навчання в клубах,публікування текстів, крім рекламних, підготування та проводіння різноманітних конкурсів, надавання незавантажних мережних електронних публікацій, послуги перекладачів, перекладання текстів,публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах, послуги щодо цифрового зображення, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: комп'ютерне програмування, комп'ютерне системне аналізування, обслуговування та створювання веб-сайтів для інших, розміщування комп'ютерних веб-сайтів, дизайнерські послуги,вивчання технічних проектів,експертування,забезпечування охорони авторських прав,інжиніринґ,консультування щодо інтелектуальної власності,ліцензування інтелектуальної власності,правниче досліджування,послуги щодо судового процесу,послуги адвокатів,представництво інтересів в суді та в інших адміністративних органах, консультування юридичне, допомога у підготовці і складанні різноманітних юридичних документів, консультаційні висновки, оскарження неправомірних рішень. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 53093 (заявка 20031213340В): ddd; ддд
*53093 20031213340В
Свідоцтво торговельну марку № 53094 (заявка 20031213341В): ддд; ddd
*53094 20031213341В

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 333526 (заявка m202111893): ddd; ддд
*333526 m202111893
Свідоцтво торговельну марку № 332343 (заявка m202112166): ddd; diplomatico; ддд
*332343 m202112166
Свідоцтво торговельну марку № 327159 (заявка m202101583): ddd; ддд
*327159 m202101583
Свідоцтво торговельну марку № 141682 (заявка m201106472): bbb; bkb; brb; ddd; dkd; drd; ввв; ддд
*141682 m201106472
Свідоцтво торговельну марку № 42046 (заявка 2001106632): ddd; v; ддд
*42046 2001106632