Заявка на знак № m201318330 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201318330: villa krim; особливе для особливих
(210)
Номер заявки
m201318330
(220)
Дата подання заявки
07.10.2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

бiлий; чорний; синій; червоний; блакитний; зелений; жовтий;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Старокримський» (UA)

(740)
Довірена особа

Гайдай Світлана Ернестівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; керування справами артистів-виконавців; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; множення документів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; готування рекламних смуг; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249728 (заявка m201629411): особливе для особливих; villa krim
*249728 m201629411
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 248976 (заявка m201629414): особливе для особливих; villa krim
*248976 m201629414
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 211639 (заявка m201409625): особливе для особливих; villa krim; 2009
*211639 m201409625