Заявка на знак № m201319191 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201319191: особливе для особливих; villa krim
(210)
Номер заявки
m201319191
(220)
Дата подання заявки
18.10.2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; синій; блакитний; зелений;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Старокримський» (UA)

(740)
Довірена особа

Гайдай Світлана Ернестівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування- всі вищезазначені послуги, не пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 33 класу; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; керування справами артистів-виконавців; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; послуги щодо огляду преси; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249728 (заявка m201629411): особливе для особливих; villa krim
*249728 m201629411
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 248976 (заявка m201629414): особливе для особливих; villa krim
*248976 m201629414
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 211639 (заявка m201409625): особливе для особливих; villa krim; 2009
*211639 m201409625