Свідоцтво на торговельну марку № 97164 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 97164 (заявка m200706584): организация уникальных бизнес-тренингов; step training
(111)
Номер свідоцтва
97164
(210)
Номер заявки
m200706584
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.04.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.04.2027
(220)
Дата подання заявки
20.04.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2008, бюл. № 18/2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; червоний;

(731)
Заявники

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 77/79, кв. 91, м. Харків, 61023 (UA)

(732)
Власники

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 77/79, кв. 91, м. Харків, 61023 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 65, кв. 4, м. Харків, 61022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; ділове інформування; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; комерційне інформування; комерційне прогнозування; комерційні операції; оформляння вітрин; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах; сприяння продажеві (посередництво); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.39:

Автомобільне перевозіння; влаштовування подорожей; доставляння товарів; зберігання товарів на складах; пакування товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння подорожувальників; посередництво у перевозінні; супроводжування подорожувальників 

Кл.41:

Влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (дозвільних); влаштовування спортивних змагань; дозвілля (забави, розваги); дозвілля і навчання в клубах; забезпечування спортивним устаткованням; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; обслуговування казино; караоке-послуги; мюзик-холи; навчання; навчання практичне; нічні клуби; облаштовування дозвілля; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; розважання (послуги артистів); створювання видовищ; створювання відеофільмів 

Інші торговельні марки цього власника