Свідоцтво на торговельну марку № 104377 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 104377 (заявка m200722859): мастерская ключевых решений; step realty
(111)
Номер свідоцтва
104377
(210)
Номер заявки
m200722859
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
12.01.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.12.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
19.12.2027
(220)
Дата подання заявки
19.12.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2009, бюл. № 5/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; блакитний;

(731)
Заявники

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 77/79, кв. 91, м. Харків, 61023 (UA)

(732)
Власники

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 77/79, кв. 91, м. Харків, 61023 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шайхалов Абдурахман Магомедович;
Вул. Сумська, 77/79, кв. 91, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділові довідки; ділове інформування; ділове досліджування; аукціонний продаж; вивчання ринку; ділове оцінювання; ділове розвідування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування справами в готелях; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; послуги щодо огляду преси; перенаймання приміщень; публікування рекламних текстів; консультування фахове щодо підприємництва; оформляння вітрин; готування платіжних документів; наймання рекламного часу на засобах інформування; оновлювання, коригування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); збирання статистичних даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога) 

Кл.36:

Агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; житлове керування; посередництво у забезпечуванні житлом; збирання наймової плати; наймання (орендування) квартир; керування фінансове; експертування податкове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги у поручництві; купування на виплат (в кредит); керування нерухомим майном; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; наймання на виплат (в кредит); страхове інформування; фінансове інформування 

Кл.37:

Інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; будівельне наглядання; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); зносіння будівель; споруджування 

Кл.39:

Інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; паркування автомобілів; наймання (орендування) місць на автостоянках; зберігання (товарів) на складах; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; зберігання товарів; послуги щодо відправляння вантажів; наймання (орендування) гаражів; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння і звалювання непотребу; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); переносіння вантажу; посередництво в морському перевозінні; посередництво у фрахтуванні; наймання суден для перевозіння вантажів; послуги посланців (доставляння повідомин або товарів); послуги щодо рятування майна; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) холодильників; сховища для човнів 

Інші торговельні марки цього власника