Свідоцтво на торговельну марку № 72566 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 72566 (заявка m200509534): pagua mag; радиа мад; aguamag; aquamaq
(111)
Номер свідоцтва
72566
(210)
Номер заявки
m200509534
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
23.08.2015
(151)
Дата реєстрації знака
15.02.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.08.2015
(220)
Дата подання заявки
22.08.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.02.2007, бюл. № 2/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; синій; червоний;

(731)
Заявники

Шумєєв Віталій Васильович;
Просп. Гагаріна, ###, м. Харків, 61009 (UA)

Гриньов Олександр Анатолійович;
Просп. Гагаріна, ###, м. Харків, 61009 (UA)

(732)
Власники

Гриньов Олександр Анатолійович;
Просп. Гагаріна, ###, м. Харків, 61009 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гриньов Олександр Анатолійович;
Просп. Гагаріна, ###, м. Харків, 61009 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби. 

Кл.7:

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); з'єднувачі та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя; інкубатори. 

Кл.8:

Ручне знаряддя та інструменти; ножі; виделки; ложки; холодна зброя; бритви. 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати; рахувальні машини; засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники. 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, теплообробляння харчових продуктів, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби. 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для палітурних робіт; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та конторське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали та наочне приладдя (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); шрифти; друкарські кліше. 

Кл.17:

Каучук, гума, гутаперча, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; вироби з частково оброблених пластмас; пакувальні, защільнювальні, ізоляційні матеріали; неметалеві гнучкі труби. 

Кл.19:

Будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники. 

Кл.21:

Домашнє або кухонне начиння і посуд (не з благородних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення і прибирання; металеві мочалки; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та фаянсу, що не належать до інших класів. 

Інші торговельні марки цього власника