Свідоцтво на торговельну марку № 140873 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 140873 (заявка m201011458): wellpipe
(111)
Номер свідоцтва
140873
(210)
Номер заявки
m201011458
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
24.07.2020
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.07.2020
(220)
Дата подання заявки
23.07.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2011, бюл. № 12/2011
(731)
Заявники

Гриньов Олександр Анатолійович;
Пров. Дунаєвського, ###, м. Харків, 61052 (UA)

(732)
Власники

Гриньов Олександр Анатолійович;
Пров. Дунаєвського, ###, м. Харків, 61052 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Леві Олександра Геннадіївна;
Просп. Кірова, 117, кв. 85, м. Дніпропетровськ, 49061

(750)
Адреса для листування

Леві Олександра Геннадіївна;
Просп. Кірова, 117, кв. 85, м. Дніпропетровськ, 49061 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Водогінні труби неметалеві; димові труби неметалеві; дренажні труби неметалеві; ринви (водостічні труби) неметалеві; труби (канали) неметалеві до вентиляційного або повітрокондиціювального устатковання; труби жорсткі будівельні неметалеві. 

Кл.35:

Влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і рекламних кампаній щодо зазначених товарів 19 класу; демонстрування зазначених товарів 19 класу; допомога покупцям у виборі та придбанні зазначених товарів 19 класу; послуги з імпорту-експорту зазначених товарів 19 класу; послуги постачання для інших (закуповування зазначених товарів 19 класу та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування, в тому числі через комп'ютерну мережу, зазначених товарів 19 класу; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо зазначених товарів 19 класу та переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; послуги дистриб'юторів, менеджерів у сфері бізнесу та продажу зазначених товарів 19 класу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, зазначених товарів 19 класу для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво) зазначених товарів 19 класу, в тому числі за допомогою систем заохочення покупців. 

Інші торговельні марки цього власника