Заявка на торговельну марку № m201310952 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201310952: фермерське молоко; натуральний продукт
(210)
Номер заявки
m201310952
(220)
Дата подання заявки
20.06.2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; чорний; жовтий; зелений;

(731)
Заявники

Нікіфоренко Антоніна Яківна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування,; адміністративне обробляння замовлень на купівлю,; аналізування собівартості,; артисти-виконавці (керування справами -),; аудит комерційної діяльності,; аукціонний продаж,; бухгалтерський облік,; вивчання ринку,; визначання громадської думки,; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників,; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби,; відповідачі телефонні (послуги-) для відсутніх абонентів,; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби,; газети (передплачування-) [посередництво],; готелі (керування справами в-),; громадська думка (визначання-),; демонстрування товарів,; ділове досліджування,; ділове інформування,; ділове оцінювання,; ділове розвідування,; ділові довідки,; довідки ділові,; документи (множення -),; допомога в керуванні справами,; досліджування ділове,; досліджування ринкове,; економічне прогнозування,; експертування на ділову успішність,; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння -),; записування повідомнії,; засоби комунікації (представляння продуктів через -),; з метою роздрібного продажу,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; збирання статистичних даних,; звіти про стан рахунків (складання -),; зв'язки з громадськістю (послуги щодо -),; зразки (розповсюджування -),; імпортно-експортні агентства,; інвойсування,; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу,; інформування ділове,; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -) *,; керування (допомога у комерційному або промисловому -),; керування (дорадча допомога в діловому-),; керування (комерційне-) ліцензуванням товарів і послуг для інших,; керування комп'ютерними файлами,; керування справами (допомога в -),; керування справами (консультування щодо-),; керування справами (поради щодо налагоджування і -),; керування справами артистів-виконавців,; керування справами в готелях,; керування справами у спорті (менеджмент спортивний],; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів],; комерційне або промислове керування (допомога у -),; комерційне інформування (агентства -),; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших,; комплектування штату працівників комп'ютерні бази даних (збирання інформації до-),; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації-),; консультації для споживачів (комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів],; консультування фахове щодо підприємництва,; консультування щодо налагоджування справ,; консультування щодо штату працівників,; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -),; макетування реклами,; манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві,; маркетинг,; машинописні роботи,; множення документів,; написання рекламних текстів,; обробляння (адміністративне -) замовлень на купівлю,; обробляння текстів,; огляд преси (послуги щодо -),; оновлювання,; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; оформляння вітрин,; оцінювання ділове,; передплачування газет [посередництво],; передплачування телекомунікаційних послуг для інших,; підприємництво (фахове консультування щодо -),; платіжні документи (готування -),; податкові декларації (складання -),; показ мод на рекламні потреби (влаштовування -),; послуги з порівнювання цін,; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам],; послуги з розміщування рекламних матеріалів,; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога],; послуги секретарів,; послуги стенографістів,; послуги щодо переміщування підприємств (релокація),; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних,; ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів,; послуги щодо фотокопіювання,; пошук спонсорів,; працевлаштовування (служби -),; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу,; прогнозування економічне,; промислове керування (допомога у комерційному або -),; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників,; публікування рекламних текстів,; радіо рекламування,; реклама поштою,; реклами (наймання [орендування] місця на -),; рекламний час на засобах інформування (наймання -),; рекламні агентства,; рекламні матеріали (наймання [прокат] -),; рекламні матеріали (оновлювання,; коригування та удосконалювання-),; рекламні матеріали (розповсюджування-),; рекламні смуги (готування -),; рекламні тексти (написання -),; рекламні тексти (публікування -),; рекламні фільми (створювання -),; рекламування,; розвідування ділове,; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою -),; розклеювання [розміщування] афіш,; об'яв,; розповсюджування зразків,; розповсюджування рекламних матеріалів,; розсилання поштою рекламних матеріалів,; собівартість (аналізування-),; споживачі (комерційна інформація і консультації для-) [центри підтримки споживачів],; сприяння продажеві [посередництво],; стан рахунків (складання звітів про -),; статистичні дані (збирання -),; текст (обробляння -),; тексти (написання рекламних -),; телевізійне рекламування,; телекомунікаційні послуги (передплачування -) для інших,; телемаркетинг,; телефонні відповідачі (послуги -) для відсутніх абонентів,; торговельні автомати (наймання [прокат] -),; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних,; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -). штат працівників (комплектування -),; штат працівників (консультування щодо -),; шукання відомостей [інформації,; даних] в комп'ютерних файлах для інших,; ярмарки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби. 

Інші торговельні марки цього власника