Свідоцтво на торговельну марку № 195114 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 195114 (заявка m201315665): фермерське молоко; натуральний продукт
(111)
Номер свідоцтва
195114
(210)
Номер заявки
m201315665
(151)
Дата реєстрації знака
12.01.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.08.2023
(220)
Дата подання заявки
29.08.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.01.2015, бюл. № 1/2015
(300)
Дані щодо пріоритету

m201310952; 20.06.2013; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; чорний; жовтий; зелений;

(731)
Заявники

Нікіфоренко Антоніна Яківна;
Бульв. 50-річчя Перемоги, 99, кв. 101, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(732)
Власники

Нікіфоренко Антоніна Яківна;
Бульв. 50-річчя Перемоги, 99, кв. 101, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 (UA)

(740)
Довірена особа

Федоренко Ігор Люсикович;
Вул. Червоноармійська, 72, оф. 21, м. Київ, 03680

(750)
Адреса для листування

Адвокатське об'єднання «АВЕР ЛЄКС»;
Вул. Червоноармійська, 72, оф. 21, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; влаштовування показів мод на рекламні потреби; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг - всі вищезазначені послуги, що пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу, що входять до узагальнюючого поняття "молоко та молочні продукти", які відповідають визначенню "натуральний продукт" 

Інші торговельні марки цього власника