Свідоцтво на торговельну марку № 237899 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 237899 (заявка m201615578): маячок
(111)
Номер свідоцтва
237899
(210)
Номер заявки
m201615578
(151)
Дата реєстрації знака
12.02.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.07.2026
(220)
Дата подання заявки
19.07.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.02.2018, бюл. № 3/2018
(731)
Заявники

Малютін Глєб Анатолйович;
Просп. Героїв Сталінграда, 6, корп. 4, кв. 26, м. Київ, 04211 (UA)

(732)
Власники

Малютін Глєб Анатолйович;
Просп. Героїв Сталінграда, 6, корп. 4, кв. 26, м. Київ, 04211 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Книш Вадим Святославович (№ 383);
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко В. О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення реєстру інформації; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних (ком'ютеризовані реєстри); збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; компіляція комерційних реєстрів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.42:

Розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів. 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; консультування щодо безпеки; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг охоронної сигналізації; наглядання за дітьми; наглядання за домашніми тваринами; наглядання за житлом за відсутності мешканців; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; повертання втрачених речей; пожежогасіння; послуги детективних агентств; послуги з підготовки юридичних документів; послуги щодо особистої охорони; пошуки зниклих людей; прокат засобів пожежної сигналізації; прокат сейфів; служби нічної охорони; служби охорони; супроводжування в громадських місцях (ескорт); внесення запису про реєстрацію документів (юридичні послуги); правові послуги, пов'язані зі створенням та реєстрацією юридичних осіб; надавання інформації в режимі он-лайн щодо питань у сфері права; надавання інформації про юридичні послуги через веб-сайти; надавання послуг з аутентифікації користувачів при укладанні угод у сфері електронної комерції 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 267896 (заявка m201800178): маячок
*267896 m201800178
Свідоцтво торговельну марку № 170707 (заявка m201209674): маячок
*170707 m201209674
Свідоцтво торговельну марку № 119868 (заявка m200822275): маячок
*119868 m200822275
Свідоцтво торговельну марку № 112451 (заявка m200802452): маячок
*112451 m200802452
Свідоцтво торговельну марку № 279734 (заявка m201818551): маслячок
*279734 m201818551