Свідоцтво на торговельну марку № 267896 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 267896 (заявка m201800178): маячок
(111)
Номер свідоцтва
267896
(210)
Номер заявки
m201800178
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.01.2028
(220)
Дата подання заявки
04.01.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2019, бюл. № 22/2019
(731)
Заявники

Малютін Глєб Анатолійович;
Просп. Героїв Сталінграда, 6, корп. 4, кв. 26, м. Київ, 04211 (UA)

(732)
Власники

Малютін Глєб Анатолійович;
Просп. Героїв Сталінграда, 6, корп. 4, кв. 26, м. Київ, 04211 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Книш Вадим Святославович (№ 383);
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко Вiталiй Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім медичної; біочипи; блоки пам'яті комп'ютера; бортові самописці (реєстратори даних); браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); вимірювальні пристрої; газоаналізатори; детектори; детектори диму; детектори фальшивих монет; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування; електронні видання завантажні; електронні інтерактивні дошки; електронні кишенькові перекладачі; електронні нашийники для дресирування тварин; електронні ноти завантажні; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; електронні та електричні блоки ефектів для музичних інструментів; електронні ярлики для товарів; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; замки електричні; записники електронні; засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків; захисні плівки для екранів комп'ютерів; захисні плівки для смартфонів; звукові сигнальні пристрої; звукозаписувальні носії; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні стрічки; звукопроводи; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; інфрачервоні детектори; іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води; карти пам'яті для відеоігрових автоматів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; колектори електричні; командові свистки для собак; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; контактні лінзи; контейнери для контактних лінз; лазери, крім призначених на медичні потреби; магнітні кодувальники; магнітні носії інформації; медіаплеєри портативні; металодетектори промислові або військові; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію жетонами; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; механізми для приймання оплати для телевізорів, що приводяться в дію монетами; морські сигнальні апарати; музичні автомати, що приводяться в дію монетами; мультиплікаційні фільми; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); навчальна апаратура; оптичні носії інформації; переговорні апарати; переговорні трубки; передавачі електронних сигналів; планшетні комп'ютери; пожежні сигналізатори; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; прилади для аналізування повітря; прилади для аналізування харчових продуктів; прилади для вимірювання відстані; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; прилади для реєстрування часу; пристрої для виписування рахунків; пристрої для відеозаписування; пристрої для гасіння вогню; пристрої для записування на магнітну стрічку; пристрої для читання електронних книжок; протикрадіжні попереджальні пристрої; процесори (центральні блоки обробляння даних); радіо-няня (пристрої для пильнування за немовлятами); радіопейджери; радіопередавачі (телекомунікації); радіоприймачі; радіоприймачі для транспортних засобів; радіостанції портативні; радіотелефонні станції; свисткові сигнальні пристрої; світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям; світловідбиваючі сигнальні жилети; сигналізатори для подавання сигналів у тумані невибухові; сигналізація світлова або механічна; сигнальні панелі світиві або механічні; сигнальні пристрої; сигнальні свистки; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; смартфони; спостерігальна апаратура, крім призначеної на медичні потреби; спостерігальні прилади; телефонні апарати; телефонні передавачі; телефонні трубки; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фітнес-трекери; флеш-накопичувачі USB; цифрові табло; чохли для лептопів; чохли для персональних цифрових секретарів; чохли для планшетних комп'ютерів; чохли для смартфонів 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; планування розвитку міст; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування інтер'єру; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; надавання інформації у режимі он-лайн щодо питань у сфері права; надавання інформації про юридичні послуги через веб-сайти; надавання послуг з аутентифікації користувачів при укладанні угод у сфері електронної комерції 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 228838 (заявка m201524114): подаруймені
*228838 m201524114
Свідоцтво торговельну марку № 120738 (заявка m200916933): ucpl
*120738 m200916933
Свідоцтво торговельну марку № 256853 (заявка m201713083): відеомайдан; відео майдан
*256853 m201713083
Свідоцтво торговельну марку № 73405 (заявка m200508587): клуб; юних; техніків; телевізійний
*73405 m200508587
Свідоцтво торговельну марку № 38191 (заявка 2002020788): всі новини
*38191 2002020788
Свідоцтво торговельну марку № 29372 (заявка 2000104868): наше місто
*29372 2000104868
Свідоцтво торговельну марку № 43576 (заявка 20021211289): міжнародна організація союз чорнобиль; the international organization union chernobyl
*43576 20021211289
Свідоцтво торговельну марку № 41104 (заявка 2002108570): победит
*41104 2002108570
Свідоцтво торговельну марку № 196931 (заявка m201323105): uocc
*196931 m201323105
Свідоцтво торговельну марку № 38192 (заявка 2002020789): all news
*38192 2002020789
Свідоцтво торговельну марку № 204731 (заявка m201410074): всі новини
*204731 m201410074

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 237899 (заявка m201615578): маячок
*237899 m201615578
Свідоцтво торговельну марку № 170707 (заявка m201209674): маячок
*170707 m201209674
Свідоцтво торговельну марку № 119868 (заявка m200822275): маячок
*119868 m200822275
Свідоцтво торговельну марку № 112451 (заявка m200802452): маячок
*112451 m200802452
Свідоцтво торговельну марку № 279734 (заявка m201818551): маслячок
*279734 m201818551