Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 190878 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 190878 (заявка m201315052): гофро индустрия; все, что полезно знать производителям гофротары; международный журнал
(111)
Номер свідоцтва
190878
(210)
Номер заявки
m201315052
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.08.2023
(220)
Дата подання заявки
20.08.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2014, бюл. № 17/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Луначарського Анатолія, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Луначарського Анатолія, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(750)
Адреса для листування

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Артема, ###, кв. ###, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Журнали (періодичні видання) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; всі вищезазначені послуги, що пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 16 класу, а саме - журналів (періодичні видання) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 214939 (заявка m201502102): гофро індустрія
*214939 m201502102
Свідоцтво торговельну марку № 214937 (заявка m201502100): corrugated industry
*214937 m201502100
Свідоцтво торговельну марку № 231291 (заявка m201600528): гофрословарь
*231291 m201600528
Свідоцтво торговельну марку № 210280 (заявка m201501199): гофро; картонная индустрия
*210280 m201501199
Свідоцтво торговельну марку № 214938 (заявка m201502101): гофро индустрия
*214938 m201502101