Свідоцтво на торговельну марку № 210280 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 210280 (заявка m201501199): гофро; картонная индустрия
(111)
Номер свідоцтва
210280
(210)
Номер заявки
m201501199
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.02.2025
(220)
Дата подання заявки
03.02.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2016, бюл. № 6/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Луначарського Анатолія, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Луначарського Анатолія, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(750)
Адреса для листування

Трухін Дмитро Олександрович;
Вул. Артема, ###, кв. ###, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 214939 (заявка m201502102): гофро індустрія
*214939 m201502102
Свідоцтво торговельну марку № 214937 (заявка m201502100): corrugated industry
*214937 m201502100
Свідоцтво торговельну марку № 231291 (заявка m201600528): гофрословарь
*231291 m201600528
Свідоцтво торговельну марку № 190878 (заявка m201315052): гофро индустрия; все, что полезно знать производителям гофротары; международный журнал
*190878 m201315052
Свідоцтво торговельну марку № 214938 (заявка m201502101): гофро индустрия
*214938 m201502101