Заявка на торговельну марку № m201614478 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201614478: vl
(210)
Номер заявки
m201614478
(220)
Дата подання заявки
04.07.2016
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; орендування рекламного місця; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з комерційного посередництва; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги імпортно-експортних агентств; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів,; в тому числі товарів 18,; 25 класів,; та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручним чином оглядати,; замовляти та купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок та веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари і надавані послуги; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з огляду преси; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; в тому числі товарів 18,; 25 класів (крім їх транспортування),; що дозволяє покупцям зручним чином оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі,; за допомогою каталогів посилкової торгівлі та електронних засобів масової інформації,; в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; послуги служб працевлаштовування; сприяння продажам для інших (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки