Свідоцтво на торговельну марку № 296315 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 296315 (заявка m201905832): смерть щурам
(111)
Номер свідоцтва
296315
(210)
Номер заявки
m201905832
(151)
Дата реєстрації знака
21.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.03.2029
(220)
Дата подання заявки
14.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.04.2021, бюл. № 16/2021
(731)
Заявники

Шимко Євген Володимирович;
Просп. Героїв, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49100 (UA)

(732)
Власники

Шимко Євген Володимирович;
Просп. Героїв, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49100 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-правове бюро «СКТ», Єгорова Тамара Петрівна;
А/с 7347, м. Дніпро, 49098 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Біоциди; карболінеум (паразитицид); отрута для щурів; отрути; паразитициди; пестициди; препарати для знищування мишей; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників 

Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; вивчання ринку; готування платіжних документів; демонстрування товарів; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оцінювання підприємницької діяльності; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 291368 (заявка m201905826): смерть вредителям №2; для домашнього та комунального використання; для уничтожентия летающих и ползающих насекомых; ital tiger
*291368 m201905826
Свідоцтво торговельну марку № 254376 (заявка m201707981): крысиная смерть №1; для домашнего и коммунального использования; яд-приманка для уничтожения мышей и крыс любого вида и размера; ital tiger
*254376 m201707981
Свідоцтво торговельну марку № 291366 (заявка m201905819): смерть щурам №1; для домашнього та комунального використання; яд-приманка длязнищення мишей і щурів будь-якого иду і розміру; виду; ital tiger
*291366 m201905819
Свідоцтво торговельну марку № 40691 (заявка 2002043570): крысиная смерть
*40691 2002043570
Свідоцтво торговельну марку № 291367 (заявка m201905821): смерть щурам №2; для домашнього та комунального використання; яд-приманка для знищення мишей і щурів будь-якого виду і розміру; ital tiger
*291367 m201905821