Свідоцтво на торговельну марку № 40691 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 40691 (заявка 2002043570): крысиная смерть
(111)
Номер свідоцтва
40691
(210)
Номер заявки
2002043570
(151)
Дата реєстрації знака
15.06.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
31.12.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.04.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
30.04.2032
(220)
Дата подання заявки
30.04.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.06.2004, бюл. № 6/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Шимко Євген Володимирович;
Пр. Героїв, ###, кв. ###, м. Дніпропетровськ, 49100 (UA)

(732)
Власники

Шимко Євген Володимирович;
Пр. Героїв, ###, кв. ###, м. Дніпропетровськ, 49100 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шимко Євген Володимирович;
Пр. Героїв, ###, кв. ###, м. Дніпропетровськ, 49100 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Карболінеум (засоби від паразитів); комахотруйники (інсектициди, хімікати для нищення комах); препарати для нищення мишей і пацюків (родентициди); пестициди (отрутохімікати); піретрумовий порошок (інсектицидний); препарати для нищення шкідливих тварин (родентициди); хімікати для нищення гризунів (зооциди). 

Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове оцінювання; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні операції; оновлювання рекламних матеріалів; готування платіжних документів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою (розсилання листів direct-meil); рекламування в засобах масової інформації; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування. 

Кл.42:

Використовування патентів; дизайн пакування (послуги); консультування щодо захисту довкілля при нищенні мишей і пацюків; пошуки і розробляння нових товарів щодо нищення гризунів (пацюків і мишей). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 291368 (заявка m201905826): смерть вредителям №2; для домашнього та комунального використання; для уничтожентия летающих и ползающих насекомых; ital tiger
*291368 m201905826
Свідоцтво торговельну марку № 254376 (заявка m201707981): крысиная смерть №1; для домашнего и коммунального использования; яд-приманка для уничтожения мышей и крыс любого вида и размера; ital tiger
*254376 m201707981
Свідоцтво торговельну марку № 291366 (заявка m201905819): смерть щурам №1; для домашнього та комунального використання; яд-приманка длязнищення мишей і щурів будь-якого иду і розміру; виду; ital tiger
*291366 m201905819
Свідоцтво торговельну марку № 291367 (заявка m201905821): смерть щурам №2; для домашнього та комунального використання; яд-приманка для знищення мишей і щурів будь-якого виду і розміру; ital tiger
*291367 m201905821
Свідоцтво торговельну марку № 296315 (заявка m201905832): смерть щурам
*296315 m201905832