Свідоцтво на торговельну марку № 332490 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 332490 (заявка m202019714): всеукраїнський диктант національної єдності
(111)
Номер свідоцтва
332490
(210)
Номер заявки
m202019714
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.09.2030
(220)
Дата подання заявки
23.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
03.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2023, бюл. № 19/2023
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
Вул. Юрія Іллєнка, ###, м. Київ, 04119 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Радіорекламування; рекламування зовнішнє; розповсюджування рекламних матеріалів. 

Кл.38:

Радіотранслювання; телевізійне транслювання. 

Кл.41:

Створювання радіо- і телевізійних програм. 

Інші торговельні марки цього власника