Свідоцтво на торговельну марку № 337226 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337226 (заявка m202123234): по людськи
(111)
Номер свідоцтва
337226
(210)
Номер заявки
m202123234
(151)
Дата реєстрації знака
06.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.09.2031
(220)
Дата подання заявки
27.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
16.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.09.2023, бюл. № 36/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; білий; помаранчевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
Вул. Юрія Іллєнка, ###, м. Київ, 04119 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання онлайнових вітальних листівок; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання подкастів; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат смартфонів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; забезпечування устаткованням для гольфа; забезпечування устаткованням для казино (азартних ігор); замовляння квитків на видовища; заочні курси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання айкідо; навчання дзюдо; навчання з передавання ноу-хау; навчання з проведення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги залів ігрових автоматів; послуги зоопарків; послуги інструкторів (навчання); послуги караоке; послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги натурників для художників; послуги нічних клубів (розваги); послуги оркестрів; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги театральних кас; послуги фоторепортерів; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат акваріумів хатніх; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат іграшок; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат навчальних симуляторів; прокат обладнання для підводного плавання; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокат устатковання для стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійна освіта; розважальні послуги; розмальовування обличчя на розважальні потреби; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 350152 (заявка m202215736): радіодетектив
*350152 m202215736
Свідоцтво торговельну марку № 350145 (заявка m202215728): сьогодні. вдень
*350145 m202215728
Свідоцтво торговельну марку № 350148 (заявка m202215732): вікенд нової української музики
*350148 m202215732
Свідоцтво торговельну марку № 350135 (заявка m202215716): українське ретро
*350135 m202215716
Свідоцтво торговельну марку № 350140 (заявка m202215721): у своїй тарілці
*350140 m202215721
Свідоцтво торговельну марку № 350150 (заявка m202215734): out; гомін
*350150 m202215734
Свідоцтво торговельну марку № 350144 (заявка m202215727): party; бобіна
*350144 m202215727
Свідоцтво торговельну марку № 350136 (заявка m202215717): сто тисяч
*350136 m202215717
Свідоцтво торговельну марку № 350142 (заявка m202215725): антологія. український альбом
*350142 m202215725
Свідоцтво торговельну марку № 350154 (заявка m202215738): нічна вахта
*350154 m202215738
Свідоцтво торговельну марку № 350155 (заявка m202215739): колос. аграрний щоденник
*350155 m202215739
Свідоцтво торговельну марку № 350151 (заявка m202215735): здорова політика
*350151 m202215735
Свідоцтво торговельну марку № 350159 (заявка m202215744): ранок культурної людини
*350159 m202215744
Свідоцтво торговельну марку № 350141 (заявка m202215722): чорним по білому
*350141 m202215722
Свідоцтво торговельну марку № 350137 (заявка m202215718): пухнасті пристрасті
*350137 m202215718
Свідоцтво торговельну марку № 350153 (заявка m202215737): емоційний інтелект
*350153 m202215737
Свідоцтво торговельну марку № 350138 (заявка m202215719): дума про зраду та перемогу
*350138 m202215719
Свідоцтво торговельну марку № 350156 (заявка m202215740): вечірня колисанка
*350156 m202215740
Свідоцтво торговельну марку № 350146 (заявка m202215729): сьогодні. ввечері
*350146 m202215729
Свідоцтво торговельну марку № 350149 (заявка m202215733): вірю не вірю
*350149 m202215733
Свідоцтво торговельну марку № 350143 (заявка m202215726): про закон і благодать
*350143 m202215726
Свідоцтво торговельну марку № 350139 (заявка m202215720): книжковий топ-7
*350139 m202215720
Свідоцтво торговельну марку № 350158 (заявка m202215743): коло доброчесності
*350158 m202215743
Свідоцтво торговельну марку № 350157 (заявка m202215741): сьогодні. зранку
*350157 m202215741
Свідоцтво торговельну марку № 343462 (заявка m202204939): суспільне культура
*343462 m202204939
Свідоцтво торговельну марку № 343465 (заявка m202204942): суспільне запоріжжя
*343465 m202204942
Свідоцтво торговельну марку № 343450 (заявка m202204926): суспільне рівне
*343450 m202204926
Свідоцтво торговельну марку № 343454 (заявка m202204930): суспільне суми
*343454 m202204930
Свідоцтво торговельну марку № 343466 (заявка m202204944): суспільне житомир
*343466 m202204944
Свідоцтво торговельну марку № 344247 (заявка m202204946): радіо культура
*344247 m202204946
Свідоцтво торговельну марку № 343467 (заявка m202204945): суспільне вінниця
*343467 m202204945
Свідоцтво торговельну марку № 344248 (заявка m202204947): перший
*344248 m202204947
Свідоцтво торговельну марку № 343453 (заявка m202204929): суспільне тернопіль
*343453 m202204929
Свідоцтво торговельну марку № 344252 (заявка m202204952): радіо промінь
*344252 m202204952
Свідоцтво торговельну марку № 343442 (заявка m202204894): суспільне івано-франківськ
*343442 m202204894
Свідоцтво торговельну марку № 343455 (заявка m202204931): суспільне полтава
*343455 m202204931
Свідоцтво торговельну марку № 344250 (заявка m202204950): суспільне донбас
*344250 m202204950
Свідоцтво торговельну марку № 343444 (заявка m202204896): суспільне херсон
*343444 m202204896
Свідоцтво торговельну марку № 343441 (заявка m202204893): суспільне дніпро
*343441 m202204893
Свідоцтво торговельну марку № 343447 (заявка m202204899): суспільне чернівці
*343447 m202204899
Свідоцтво торговельну марку № 343448 (заявка m202204901): суспільне чернігів
*343448 m202204901
Свідоцтво торговельну марку № 343461 (заявка m202204938): суспільне луцьк
*343461 m202204938
Свідоцтво торговельну марку № 344532 (заявка m202204953): суспільне київ
*344532 m202204953
Свідоцтво торговельну марку № 343464 (заявка m202204941): суспільне крим
*343464 m202204941
Свідоцтво торговельну марку № 343451 (заявка m202204927): українське радіо
*343451 m202204927
Свідоцтво торговельну марку № 343452 (заявка m202204928): суспільне
*343452 m202204928
Свідоцтво торговельну марку № 343445 (заявка m202204897): суспільне хмельницький
*343445 m202204897
Свідоцтво торговельну марку № 343460 (заявка m202204936): суспільне львів
*343460 m202204936
Свідоцтво торговельну марку № 344249 (заявка m202204949): суспільне ужгород
*344249 m202204949
Свідоцтво торговельну марку № 343456 (заявка m202204932): суспільне одеса
*343456 m202204932
Свідоцтво торговельну марку № 343443 (заявка m202204895): суспільне харків
*343443 m202204895
Свідоцтво торговельну марку № 343458 (заявка m202204934): суспільне мовлення
*343458 m202204934
Свідоцтво торговельну марку № 343459 (заявка m202204935): суспільне миколаїв
*343459 m202204935
Свідоцтво торговельну марку № 343463 (заявка m202204940): суспільне кропивницький
*343463 m202204940
Свідоцтво торговельну марку № 343457 (заявка m202204933): суспільне новини
*343457 m202204933
Свідоцтво торговельну марку № 343446 (заявка m202204898): суспільне черкаси
*343446 m202204898
Свідоцтво торговельну марку № 344283 (заявка m202205685): суспільне спорт
*344283 m202205685
Свідоцтво торговельну марку № 340038 (заявка m202128367)
*340038 m202128367
Свідоцтво торговельну марку № 340037 (заявка m202128366): бробакс
*340037 m202128366
Свідоцтво торговельну марку № 337225 (заявка m202123233): по людськи
*337225 m202123233
Свідоцтво торговельну марку № 337195 (заявка m202122577): радіоточка
*337195 m202122577
Свідоцтво торговельну марку № 338132 (заявка m202020904): 4; дванадцять мінус два
*338132 m202020904
Свідоцтво торговельну марку № 321720 (заявка m202020905): 12-2
*321720 m202020905
Свідоцтво торговельну марку № 332491 (заявка m202019716): радіодиктант національної єдності
*332491 m202019716
Свідоцтво торговельну марку № 332490 (заявка m202019714): всеукраїнський диктант національної єдності
*332490 m202019714
Свідоцтво торговельну марку № 305909 (заявка m201926728): суспільне тб
*305909 m201926728
Свідоцтво торговельну марку № 305911 (заявка m201926731): suspilne tv
*305911 m201926731
Свідоцтво торговельну марку № 305910 (заявка m201926729): суспільне тб
*305910 m201926729
Свідоцтво торговельну марку № 296932 (заявка m201913403): 100 казок за 100 днів
*296932 m201913403

Схожі торговельні марки